A
A
A

Gepubliceerd op 31 oktober,2023

Oproep behoud ouderenzorg blijft onbeantwoord

Oproep behoud ouderenzorg blijft onbeantwoord

Gepubliceerd op 31 oktober,2023

Dinsdag 31 oktober oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de zorgkantoren hun inkoopbeleid voor 2024 en de jaren daarna grotendeels mogen handhaven. Met deze uitspraak wordt geen recht gedaan aan de grote financiële zorgen waar de sector mee geconfronteerd wordt. Ook het ministerie van VWS komt in aanloop tot de Tweede Kamerverkiezingen niet meer in beweging voor het behoud van de ouderenzorg. 

“De oproep van de 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties om onze sector meer zuurstof te geven, blijft onbeantwoord”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “We stevenen af op een financieel rampzalig 2024 zonder enig zicht op meer realistische tarieven om onze zorg op te kunnen baseren. We zullen moeten blijven duidelijk maken hoe somber de vooruitzichten zijn”.

Rechtszaak

Ruim 250 ouderenzorgorganisaties kwamen via een kort geding in actie tegen de financiële kortingen van de tarieven via het zogeheten landelijke inkoopbeleid van de zorgverzekeraars. De rechtbank in Den Haag oordeelt echter dat de verzekeraars dat beleid in grote lijnen door kunnen zetten. Hiermee wordt te weinig recht gedaan aan het feit dat de kortingen in 2024 en verder tot grote nadelige effecten zoals ontslagen gaan leiden. We zouden met noodzakelijke veranderingen bezig moeten zijn en iedere beschikbare professional moeten behouden voor de verdubbelde zorgvraag in de toekomst.

Reactie

“Het is uniek dat 250 aanbieders samen zo’n zaak aanspannen, het laat zien hoe zeer het water ons aan de lippen staat”, aldus Roeli Mossel. “De uitspraak is dan ook een tegenvaller en maakt dat een oplossing voor onze problemen niet in zicht is. We gaan bekijken of en zo ja wat we nog kunnen bereiken met bijvoorbeeld een hoger beroep.

Ministerie wacht af

Op verzoek van de Tweede Kamer werd minister Helder van langdurige zorg aangespoord in kaart te brengen welke organisaties bezig zijn met reorganiseren. En te kijken hoe ontslagen te voorkomen zijn. In antwoord schrijft het ministerie eventuele meldingen bij het UWV te volgen en verder geen actie te ondernemen. Roeli Mossel: “Met deze reactie is duidelijk dat we van het ministerie van VWS op dit punt niets meer hoeven te verwachten”.

Vervolg

Eind november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, mogelijk verandert de uitkomst daarvan de perspectieven voor de ouderenzorg. Roeli Mossel: “We zullen alles doen nieuwe Kamerleden goed te informeren. We blijven zichtbaar en hoorbaar in de Tweede Kamer”.

Wilt u dit artikel delen?

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Magazine NNCZ dichtbij

Wilt u het magazine NNCZ Dichtbij per mail ontvangen? Schrijf u dan hieronder in. Zodra er een nieuwe uitgave van het magazine verschijnt ontvangt u deze per mail.

Magazine NNCZ Dichtbij