A
A
A

Algemene voorwaarden

Op de zorg- en dienstverlening die de NNCZ levert zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden staat wat u van ons mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten. De NNCZ hanteert de algemene voorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg tussen onze branchevereniging ActiZ en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. U ontvangt deze voorwaarden bij de aanvang van de zorg. Een exemplaar is altijd op te vragen via onze medewerkers of door te bellen met ons algemene nummer.

Welkomstbrief

Algemene voorwaarden

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) EN Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Wijkverpleging

Bijzondere module Wzd

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Collectieve WA en Inboedel Verzekering 2023