A
A
A

Herstelzorg

Het is mogelijk om tijdelijk bij ons te verblijven, zogenaamde herstelzorg. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • Na ziekenhuisopname om verder aan te sterken na een operatie.
  • Door ziekte om tijdelijk extra zorg of toezicht te ontvangen.
  • Het ontlasten van mantelzorgers om hen daarmee in staat te stellen de mantelzorg op de langere termijn beter vol te kunnen houden.

NNCZ werkt samen met partijen bij u in de buurt

We bieden in al onze werkgebieden de mogelijkheid voor herstelzorg. Daarnaast werkt de NNCZ samen met de huisartsenpraktijk Stationsstraat in Hoogeveen in het Herstelhotel Hoogeveen, waar in een hotelachtige omgeving mensen kortdurend kunnen verblijven, gericht op herstel en terugkeer naar de eigen omgeving.

Mogelijkheden herstelzorg

Er zijn verschillende varianten van herstelzorg. Gaat het om behoefte aan kortdurend verblijf vanwege een medische reden, dan is de huisarts betrokken en richt het verblijf zich op herstelzorg en behandeling. Daarnaast kan het gaan om vooral tijdelijke ontlasting van mantelzorgers of opvang vanwege uitval van de mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd. De financiering van deze verschillende vormen van kortdurend verblijf verschilt. In het geval van respijtzorg geldt een eigen bijdrage en wordt aangevraagd bij de gemeente (Wmo loket). Voor medisch geïndiceerd kortdurend verblijf geldt geen eigen bijdrage en verloopt de aanmelding via de huisarts of rechtstreeks bij de NNCZ.

Geen mogelijkheden voor Eerstelijnsverblijf voor cliënten met een zorgverzekering bij CZ

De NNCZ is vanaf de maand augustus genoodzaakt om een cliëntenstop te hanteren voor Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf) voor cliënten met een zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ. We hebben dit besluit moeten nemen omdat het niet lukt om met zorgverzekeraar CZ een passend budget af te spreken voor de rest van het jaar 2023. We verwijzen CZ verzekerden hiervoor naar de wachtlijstbemiddeling van CZ, telefonisch te bereiken op 013 594 9110. Zorgverzekeraar CZ kan helpen bij het vinden een zorgaanbieder met nog voldoende (budget)ruimte om deze zorg te kunnen bieden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Meer informatie over herstelzorg?

Neem dan contact op met medewerkers van ons klantadviescentrum.

Algemeen
Tel. 0528 200 200
info@nncz.nl

Klantadviescentrum
Tel. 0528 200 205
klantadvies@nncz.nl

Onze privacyverklaring vindt u hier.

Verblijven

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

"Door zorg en ondersteuning kan ik langer thuis blijven wonen"

Met behulp van naasten, én zorg en ondersteuning van de NNCZ is het mogelijk om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

"Ik krijg de specialistische zorg die ik nodig heb en kan in het dorp blijven wonen"

De woonzorgcentra bieden 24-uurs zorg en zijn ontmoetingsplekken voor dorps- en wijkbewoners.

"Ik ga het huis weer uit en ontmoet mensen. Het brengt structuur in mijn leven."

Met de dagontmoeting wil de NNCZ dorp- en wijkbewoners een zinvolle dag bieden, door ze van waarde te laten zijn en deel te laten nemen aan de maatschappij.

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier