A
A
A

Klachten en ideeën

Bij de NNCZ horen we graag dat cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en dienstverlening. Maar ook als u klachten of suggesties voor verbetering hebt, staan we daarvoor open. Uw mening telt en geeft ons de mogelijkheid onze werkwijze beter af te stemmen op uw wensen.

Waar kunt u terecht met uw klacht

Als u een klacht heeft dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de betrokken medewerker. Ervaring leert dat zo’n gesprek vaak voldoende is om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing, of als u deze benadering in uw geval niet passend vindt, dan kunt u in gesprek gaan met de leidinggevende van uw wijk of woonzorgcentrum. Weet u niet wie de leidinggevende is, dan kunt u bellen met ons algemene nummer, zodat wij u in contact kunnen brengen met de juiste persoon. U belt dan naar: 0528 200200.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wenst u niet met de medewerker of leidinggevende u klacht te bespreken? Of wilt u ondersteuning? Dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een functionaris die zorg draagt voor de opvang en de bemiddeling van klachten. Zij heeft binnen de NNCZ een onafhankelijke positie. U kunt contact zoeken met de klachtenfunctionaris via het algemene nummer (0528 200200). U kunt de klacht ook per e-mail indienen: klachtenfunctionaris@nncz.nl.

U vindt de gehele klachtenprocedure hier: Klachtenprocedure

Wet zorg en dwang

Bij klachten over de Wet zorg en dwang (Wzd) kunt u contact opnemen met de senior verpleegkundige of de gebiedsleidinggevende van uw werkgebied. Wij maken hiervoor gebruik van de klachtencommissie van Actiz.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan diverse ondersteuning bieden zoals:

  • goed luisteren
  • informatie geven
  • helpen bij klachten
  • helpen bij problemen
  • helpen bij het bedenken van een oplossing

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon

Welmoed van der Goot
Tel: 085-4874012, 06-82457332
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Dorpen en wijken

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Grijpskerk e.o.

Burgerinitiatief en professionele zorg in Grijpskerk en omgeving.

Bekijk Grijpskerk e.o.

Haren e.o.

Zo lang mogelijk wonen en participeren in Haren en omgeving.

Bekijk Haren e.o.

Hollandscheveld e.o.

Wonen met zorg en ondersteuning in Hollandscheveld en omgeving.

Bekijk Hollandscheveld e.o.

Hoogeveen e.o.

Buurtgerichte zorg en ondersteuning in Hoogeveen en omgeving.

Bekijk Hoogeveen e.o.

Noordbroek e.o.

Professionele zorg en noaberschap in Noordbroek en omgeving

Bekijk Noordbroek e.o.

Vledder e.o.

Levensloopbestendig wonen in Vledder en omgeving.

Bekijk Vledder e.o.
"Door zorg en ondersteuning kan ik langer thuis blijven wonen"

Met behulp van naasten, én zorg en ondersteuning van de NNCZ is het mogelijk om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

"Ik krijg de specialistische zorg die ik nodig heb en kan in het dorp blijven wonen"

De woonzorgcentra bieden 24-uurs zorg en zijn ontmoetingsplekken voor dorps- en wijkbewoners.

"Ik ga het huis weer uit en ontmoet mensen. Het brengt structuur in mijn leven."

Met de dagontmoeting wil de NNCZ dorp- en wijkbewoners een zinvolle dag bieden, door ze van waarde te laten zijn en deel te laten nemen aan de maatschappij.