A
A
A

Gepubliceerd op 16 februari,2024

Column Roeli Mossel: Buur voor Buur en Zam-Sam

Column Roeli Mossel: Buur voor Buur en Zam-Sam

Gepubliceerd op 16 februari,2024

Buur voor Buur krijgt er een ”zusje” bij.

Vanuit onze visie zijn we een aantal jaren geleden gestart met activiteiten onder de noemer “Buur voor Buur” om met inwoners van de wijken en dorpen waarvoor we werkzaam zijn te delen, zorgzaam naar elkaar te zijn en duurzaam om te gaan met middelen en materialen. Uit deze gedachte zijn initiatieven ontstaan zoals de Buurtkoelkasten en de warme buurt-huiskamers, waar we samen met onze buren in wijken en dorpen vorm aan geven en waar goed gebruik van wordt gemaakt.

In het kader van onze verdere voorbereiding op de veranderende samenstelling van onze samenleving hebben we nagedacht over wat er nog meer nodig en helpend is, ten opzichte van deze ontwikkeling. Een ontwikkeling die inhoudt dat er veel meer ouderen zullen zijn en een groei van mensen met een hulpvraag, terwijl er minder jongeren zullen zijn. We moeten dus nieuwe oplossingen vinden hoe we willen (samen)leven binnen dit gegeven. Hulpvragen zullen op een nieuwe manier opgelost worden. Zo kwamen we op Zam-Sam.

Samsam is een oud woord voor samen, allebei, hetzelfde. Samsam gaat over samen delen, samenleven, samen spelen, samen leren en samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame wereld. Waarom voor ons Zam-Sam met een Z? Zo kunnen we er nog de dimensie aan geven, namelijk dat de individuele letters staan voor: Zelf Als het Mogelijk is-Samen Als het Mogelijk is. Zelf vanuit individueel oogpunt en Samen vanuit het individu samen met zijn/haar omgeving/netwerk.

We komen binnenkort met activiteiten vanuit Zam-Sam. Hierbij gaan we vaker aansluiten bij de wens het zelf (weer) te doen. Kun je bijvoorbeeld nu niet zelf je voeten wassen, omdat je motoriek als alleenstaande 90-jarige dat niet toelaat en je wilt het toch graag zelf doen? Dan gaan we samen aan de slag, waarbij wij tijdelijk helpen, onderzoeken en samen oefenen zodat je het zelf weer kunt. Hetzelfde geldt voor activiteiten waarbinnen we samen op zoek gaan naar hoe mensen in je omgeving je kunnen ondersteunen bij de hulpvraag en wat je zelf kunt betekenen voor je omgeving.

Wordt vervolgd!

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ

Wilt u dit artikel delen?

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Magazine NNCZ dichtbij

Wilt u het magazine NNCZ Dichtbij per mail ontvangen? Schrijf u dan hieronder in. Zodra er een nieuwe uitgave van het magazine verschijnt ontvangt u deze per mail.

Magazine NNCZ Dichtbij