A
A
A

Personeelssamenstelling

Binnen de NNCZ werken in totaal 1.200 medewerkers verspreid over 10 werkgebieden die integraal aangestuurd worden door gebiedsleidinggevenden. In de woonzorgcentra werken per wooneenheid teams die bestaan uit een senior verpleegkundige, verpleegkundigen, verzorgenden en (assistent) woonbegeleiders.

De senior verpleegkundige heeft een coachende rol in het team gericht op professionaliteit en kwaliteit van zorg. Er is 24 uur per dag verpleegkundige beschikbaarheid voor alle werkgebieden en binnen iedere vestiging is er sprake van een continue BHV-bezetting (bedrijfshulpverlening). Aanvullend op medewerkers zorg en facilitair is er per werkgebied een vrijwilligerscoördinator en een activiteitenbegeleider. Daarnaast zijn er binnen de organisatie specialisten aangesteld op het gebied van palliatieve zorg, wondzorg en diabetes.

In de thuiszorg wordt in ieder team gewerkt met een wijkverpleegkundige (hbo), verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Daarnaast werken er vele huishoudelijk medewerkers in ieder werkgebied.

Binnen het werkgebied zijn medewerkers flexibel inzetbaar en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

De NNCZ heeft een eigen behandeldienst die bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, gedragscoach, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en ergotherapeut. Daarnaast is voor alle vestigingen een geestelijk verzorger beschikbaar. Bij behandeling wordt er intensief samengewerkt met behandelaren van de eerste lijn.

Naast de professionals en leerlingen en stagiaires zijn er ruim 600 vrijwilligers werkzaam binnen onze organisatie.

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Dorpen en wijken

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Grijpskerk e.o.

Burgerinitiatief en professionele zorg in Grijpskerk en omgeving.

Bekijk Grijpskerk e.o.

Haren e.o.

Zo lang mogelijk wonen en participeren in Haren en omgeving.

Bekijk Haren e.o.

Hollandscheveld e.o.

Wonen met zorg en ondersteuning in Hollandscheveld en omgeving.

Bekijk Hollandscheveld e.o.

Hoogeveen e.o.

Buurtgerichte zorg en ondersteuning in Hoogeveen en omgeving.

Bekijk Hoogeveen e.o.

Noordbroek e.o.

Professionele zorg en noaberschap in Noordbroek en omgeving

Bekijk Noordbroek e.o.

Vledder e.o.

Levensloopbestendig wonen in Vledder en omgeving.

Bekijk Vledder e.o.
"Door zorg en ondersteuning kan ik langer thuis blijven wonen"

Met behulp van naasten, én zorg en ondersteuning van de NNCZ is het mogelijk om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

"Ik krijg de specialistische zorg die ik nodig heb en kan in het dorp blijven wonen"

De woonzorgcentra bieden 24-uurs zorg en zijn ontmoetingsplekken voor dorps- en wijkbewoners.

"Ik ga het huis weer uit en ontmoet mensen. Het brengt structuur in mijn leven."

Met de dagontmoeting wil de NNCZ dorp- en wijkbewoners een zinvolle dag bieden, door ze van waarde te laten zijn en deel te laten nemen aan de maatschappij.