A
A
A

Missie en kernwaarden

De NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde omgeving. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties.

We geloven sterk in de kracht van mensen en wederkerigheid. Iedereen in de samenleving is van waarde.

Kernwaarden

Waardevol

Omdat ieder mens recht heeft op een waardevol bestaan willen wij bijdragen aan een betekenisvol leven van onze cliënten waardoor zij kunnen blijven participeren in de maatschappij. Onze medewerkers proberen nauw aan te sluiten op wat de cliënt wil en ze voeren daarbij hun werk uit met passie en weten een juiste mix te maken tussen liefdevol en professioneel zorg te verlenen.

Kracht

Voor veel cliënten is het behoud van zelfstandigheid belangrijk. Zelf nog veel kunnen doen, betekent vaak uitstel van een groter beroep op professionele zorg. Onze medewerkers ondersteunen cliënten hierin en zoeken naar schakels in het netwerk van de cliënt om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden.

Verbinden

Verbonden zijn met de vertrouwde omgeving is voor veel van onze cliënten van belang. Onze medewerkers gaan daarom in gesprek met cliënten en het sociale netwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen. Er wordt ook gekeken of er voorzieningen of burgerinitiatieven zijn in wijken en dorpen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Samen

Onze cliënten hebben en nemen steeds meer zelf de regie. Als zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners als mantelzorgers, vrijwilligers etc. door ook op dorps- en wijkniveau samen te werken is er veel mogelijk. We stimuleren lokaal ondernemerschap en creativiteit. Immers; samen zijn we van waarde!

Dichtbij

We organiseren wonen, welzijn, zorg en diensten in de wijk en het dorp. We zoeken hierbij verbinding met de gemeenschap. Voor onze cliënten zijn we daardoor dichtbij, wat een vertrouwd en veilig gevoel geeft en er aan bijdraagt dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Dorpen en wijken

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Grijpskerk e.o.

Burgerinitiatief en professionele zorg in Grijpskerk en omgeving.

Bekijk Grijpskerk e.o.

Haren e.o.

Zo lang mogelijk wonen en participeren in Haren en omgeving.

Bekijk Haren e.o.

Hollandscheveld e.o.

Wonen met zorg en ondersteuning in Hollandscheveld en omgeving.

Bekijk Hollandscheveld e.o.

Hoogeveen e.o.

Buurtgerichte zorg en ondersteuning in Hoogeveen en omgeving.

Bekijk Hoogeveen e.o.

Noordbroek e.o.

Professionele zorg en noaberschap in Noordbroek en omgeving

Bekijk Noordbroek e.o.

Vledder e.o.

Levensloopbestendig wonen in Vledder en omgeving.

Bekijk Vledder e.o.
"Door zorg en ondersteuning kan ik langer thuis blijven wonen"

Met behulp van naasten, én zorg en ondersteuning van de NNCZ is het mogelijk om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

"Ik krijg de specialistische zorg die ik nodig heb en kan in het dorp blijven wonen"

De woonzorgcentra bieden 24-uurs zorg en zijn ontmoetingsplekken voor dorps- en wijkbewoners.

"Ik ga het huis weer uit en ontmoet mensen. Het brengt structuur in mijn leven."

Met de dagontmoeting wil de NNCZ dorp- en wijkbewoners een zinvolle dag bieden, door ze van waarde te laten zijn en deel te laten nemen aan de maatschappij.