A
A
A

Tarievenlijst

Cliënten van de NNCZ krijgen de zorg en het verblijf vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Cliënten betalen hiervoor een door de overheid verplicht gestelde eigen bijdrage.

De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en van het eigen vermogen. Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is verkrijgbaar bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Kostenoverzicht aanvullende diensten

De NNCZ probeert zorg en dienstverlening zoveel mogelijk vanuit de Wlz, Wmo of Zvw te bekostigen. Naast de diensten die vergoed worden, biedt de NNCZ ook een aantal diensten die niet vergoed worden vanuit de Wlz, Wmo of Zvw. Dit zijn de zogenaamde aanvullende diensten. Bewoners kunnen (indien zij dit willen) gebruik maken van deze diensten. Onderstaand vindt u de tarievenlijst voor deze aanvullende diensten.

Bekijk de tarievenlijst 2024 van de NNCZ

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Dorpen en wijken

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Grijpskerk e.o.

Burgerinitiatief en professionele zorg in Grijpskerk en omgeving.

Bekijk Grijpskerk e.o.

Haren e.o.

Zo lang mogelijk wonen en participeren in Haren en omgeving.

Bekijk Haren e.o.

Hollandscheveld e.o.

Wonen met zorg en ondersteuning in Hollandscheveld en omgeving.

Bekijk Hollandscheveld e.o.

Hoogeveen e.o.

Buurtgerichte zorg en ondersteuning in Hoogeveen en omgeving.

Bekijk Hoogeveen e.o.

Noordbroek e.o.

Professionele zorg en noaberschap in Noordbroek en omgeving

Bekijk Noordbroek e.o.

Vledder e.o.

Levensloopbestendig wonen in Vledder en omgeving.

Bekijk Vledder e.o.
"Door zorg en ondersteuning kan ik langer thuis blijven wonen"

Met behulp van naasten, én zorg en ondersteuning van de NNCZ is het mogelijk om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

"Ik krijg de specialistische zorg die ik nodig heb en kan in het dorp blijven wonen"

De woonzorgcentra bieden 24-uurs zorg en zijn ontmoetingsplekken voor dorps- en wijkbewoners.

"Ik ga het huis weer uit en ontmoet mensen. Het brengt structuur in mijn leven."

Met de dagontmoeting wil de NNCZ dorp- en wijkbewoners een zinvolle dag bieden, door ze van waarde te laten zijn en deel te laten nemen aan de maatschappij.