A
A
A

Palliatieve zorg

We bieden palliatieve zorg zowel thuis, in onze aanleunwoningen en binnen al onze woonzorglocaties en in Hospice Vredeborgh in Leek. Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren. Zij worden ondersteund door gespecialiseerde collega’s op het gebied van palliatieve zorg, zoals palliatief verpleegkundigen, aandachtsvelders palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, artsen, een psycholoog en geestelijk verzorgers.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatief bekent letterlijk: verzachtend. Palliatieve zorg is de zorg die niet (meer) gericht is op genezing, maar op welzijn en comfort, door het voorkomen of verminderen van klachten als gevolg van een ziekte of aandoening.

Palliatieve zorg is niet iets wat zich alleen voordoet in de laatste weken van iemands leven, maar begint op het moment dat duidelijk is dat herstel niet meer het doel is. Deze palliatieve fase kan daarom lang, maar ook slechts kort duren. Het markeren van deze fase geeft ruimte om het gesprek te voeren over wat ertoe doet, wat belangrijk is, wat iemand nog wel of niet wil en hoe we kwaliteit van leven kunnen optimaliseren.

Rol van naasten

Palliatieve zorg richt zich ook op de naasten met ondersteuning, waarbij vragen en onzekerheden kunnen spelen. Maar zeker ook als samenwerkingspartners. Zo blijven de naasten betrokken en van betekenis. Juist deze bijdrage kan zo belangrijk zijn om welzijn, vertrouwdheid en veiligheid te bieden. Want samen met naasten geven we met een team van zorgmedewerkers, behandelaren en onze vrijwilligers invulling aan de zorg en ondersteuning aan de cliënt in deze levensfase.

Zorg en deskundigheid

We bieden palliatieve zorg zowel thuis, in onze aanleunwoningen en binnen al onze woonzorglocaties en in Hospice Vredeborgh in Leek. Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren. Zij worden ondersteund door gespecialiseerde collega’s op het gebied van palliatieve zorg, zoals palliatief verpleegkundigen, aandachtsvelders palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, artsen, een psycholoog en geestelijk verzorgers.

We maken onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg in Drenthe en in Groningen. Daarmee blijven we ons ook ontwikkelen en werken we samen met collega’s, waarbij we gebruik kunnen maken van alle expertises binnen dit netwerk.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over palliatieve zorg? Neem dan contact op met ons klantadviescentrum: 0800 7076.

 

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.