A
A
A

Gepubliceerd op 9 juni,2023

Brandbrief naar minister Helder vanuit noordelijke zorgorganisaties

Brandbrief naar minister Helder vanuit noordelijke zorgorganisaties

Gepubliceerd op 9 juni,2023

Transitie ouderenzorg vraagt om zuurstof, niet het mes op de keel

Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug. Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers. Die oproep doen 27 ouderenzorgorganisaties uit het Noorden van Nederland, waaronder de NNCZ, in een brandbrief gericht aan minister Helder (Langdurige Zorg).

Alarm slaan

Het is nodig nu alarm te slaan. De bestuurders van de ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die zich aandienen. Gezamenlijk verwachten de 27 organisaties in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de 15 weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

Zuurstof

In de brief sommen de bestuurders de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15% waar geen compensatie voor komt. Het verzoek is: haal ons het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen.

Zelf aan zet

Ook de ouderenzorgorganisaties zelf hebben een verantwoordelijkheid de zorg voor de toekomst goed te organiseren. Een combinatie tussen zorg van onze kundige mensen en informele zorg vanuit naasten of dorps-/buurtgenoten is iets dat wij samen moeten organiseren, schrijven de bestuurders. Geholpen door ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologieën die maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

27 organisaties

De brandbrief is ondertekend door de bestuurders van 27 organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 30 duizend cliënten en naar schatting 30 duizend medewerkers en vrijwilligers. De problemen spelen veel breder dan alleen in het Noorden van het land. De 27 organisaties nemen het voortouw door het sturen van de brandbrief.

230609 BRANDBRIEF MINISTER HELDER

Wilt u dit artikel delen?

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Magazine NNCZ dichtbij

Wilt u het magazine NNCZ Dichtbij per mail ontvangen? Schrijf u dan hieronder in. Zodra er een nieuwe uitgave van het magazine verschijnt ontvangt u deze per mail.

Magazine NNCZ Dichtbij