Samen van waarde

Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde

Verblijf in Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde

Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat, dan kunt u wonen in Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde in Grijpskerk. De Nieuwe Wierde heeft 58 appartementen waarvan twee echtparenkamers. Uw appartement kunt u naar eigen smaak en stijl inrichten. Onze medewerkers kunnen u 24 uur per dag zorg, ondersteuning en behandeling bieden.

Bent u benieuwd hoe onze woonzorgcentra er van binnen uitzien? U kunt in al onze vestigingen rondkijken via een virtuele rondleiding. Als u op de foto hieronder klikt, opent de tour door Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde vanzelf!

Samenwerking met dorpscoöperatie

In Grijpskerk werkt de NNCZ nauw samen met de dorpscoöperatie. Door de verbinding en de samenwerking van De Nieuwe Wierde en de Dorpscoöperatie Grijpskerk e.o. wordt het mogelijk om langer in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en dat een voorziening als de nieuwe Wierde kan blijven bestaan. Binnen de nieuwe Wierde zal een multifunctioneel centrum voor het dorp worden gevestigd, waar alle inwoners van Grijpskerk e.o. welkom zijn en gebruik kunnen maken van voorzieningen als restaurant, bibliotheek, fysiotherapie etc. Ook het verbinden van informele zorg (geleverd door mantelzorgers, vrijwilligers en dorpsgenoten) en professionele zorg kan door deze intense samenwerking goed worden vormgegeven, waardoor we samen tot meer in staat zijn dan ieder voor zich.

Samen kijken naar uw wensen

Samen met u en uw naasten wordt gekeken naar wat uw wensen zijn, wat noodzakelijk is en hoe wij dat u het beste kunnen aanbieden. Ook gezamenlijk verblijf met partner is mogelijk. Voor naasten en andere betrokkenen is er de mogelijkheid om te blijven logeren, inclusief maaltijdvoorziening.

Een deel van de clienten in De Nieuwe Wierde wonen vanwege hun aandoening in kleine woonleefgroepen, waarmee privacy van het eigen appartement gecombineerd wordt met de structuur, opvang, veiligheid en de dagelijkse activiteiten binnen de woonleefgroep. De overige bewoners hebben een eigen appartement en maken indien gewenst gebruik van de algemene ruimtes in het MFC voor ontmoeting, samen eten en activiteiten. Een deel van het gebouw is bedoeld voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en daarna weer naar huis gaan.

Faciliteiten woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde

Alle algemene voorzieningen in het woonzorgcentrum staan ook ter beschikking voor inwoners van Grijpskerk. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan ons restaurant, het activiteitenaanbod en advies en informatie. Ontmoeting, verbinding, ondersteuning; zo willen wij u helpen zelfstandigheid zoveel en zo lang mogelijk te behouden en te leven zoals u dat wenst.

Beschikbare woningen woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde

woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde
Aantal wachtenden  
Zorg met verblijf

       Psychogeriatrie

        Somatiek

 

1

1

 

Laatst bijgewerkt: 27/02/2023

Contactgegevens woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde

Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde
Burmanniastraat 1
9843 EJ Grijpskerk
Tel. 0594 212 531

De Nieuwe Wierde

De Nieuwe Wierde

Meer informatie over woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde?

Neem dan contact op met medewerkers van ons klantadviescentrum.

Algemeen
Tel. 0528 200 200
info@nncz.nl

Klantadviescentrum
Tel. 0528 200 205
klantadvies@nncz.nl

Onze privacyverklaring vindt u hier.