Samen van waarde

Overzicht coronamaatregelen

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Basisregels voor iedereen
Wij vragen u:

 • uw handen te wassen/desinfecteren bij binnenkomst
 • 1,5 meter afstand te houden in onze gebouwen
 • geen handen te schudden, elkaar niet te omhelzen
 • bij klachten thuis te blijven en testen
 • bij binnenkomst van onze gebouwen een bezoekregistratie in te vullen

Mondneusmasker
Wij vragen bezoekers, vrijwilligers en medewerkers:

 • een medisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen in onze gebouwen
 • ook bij bewoners thuis in het eigen appartement

Bezoekers die niet het juiste mondneusmasker bij zich hebben, verzoeken wij een medisch mondneusmasker, type IIR, te pakken die klaar liggen bij de registratietafels.

Bezoek
Bezoek is welkom. Wij vragen bewoners en bezoekers:

 • thuis niet meer dan 4 personen per dag te ontvangen (met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar)
 • tijdens het bezoek in het eigen appartement te verblijven, of gebruik te maken van het restaurant

De gemeenschappelijke huiskamer is alleen toegankelijk voor bewoners.

Restaurant
Restaurants in onze vestigingen zijn open voor bewoners en bezoekers, op tijden zoals deze gelden in de diverse woonzorgcentra. Het restaurant is zo ingedeeld dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Bezoekers vragen wij:

 • ook hier een medisch mondneusmasker te dragen
 • 1,5 meter afstand te bewaren van anderen

Contactberoepen
De kapsalons in onze gebouwen zijn open. Ook kunnen bewoners weer thuis een pedicure ontvangen.

Wij vragen kappers, pedicures en andere dienstverleners:

 • altijd een medisch mondneusmasker te dragen
 • ook als u bij bewoners thuiskomt

Testen en quarantaine
Voor onze cliënten volgen wij de adviezen van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Deze kunnen afwijken van wat landelijk geldt voor inwoners van Nederland. Waar nodig maken wij met bewoners en/of familieleden maatwerkafspraken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie?
Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden? Dan kunt u of uw naaste zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende.