NNCZ - Samen van waarde

Over de NNCZ

De NNCZ is een professionele zorgorganisatie in Hoogeveen, Hollandscheveld e.o., Haren e.o., Grijpskerk e.o., Noordbroek e.o. en Vledder e.o. We bieden u ondersteuning op het gebied van wonen, thuiszorg, dienstverlening, verpleging, verzorging en behandeling. Samen met u en uw naasten kijken we naar de beste vorm van ondersteuning, zodat u zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven en wonen. De NNCZ steunt burger- en bewonersinitiatieven. Daarom heeft bewonersinitiatief Schots & Scheef in Groningen gekozen voor zorg van de NNCZ. Kijk voor meer informatie op www.schotsenscheef.nl

Bij ons komen verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen, waarbij uw eigen situatie het uitgangspunt is. Het welbevinden van onze cliënten staat altijd voorop. We stimuleren de zelfredzaamheid van cliënten en begeleiden in het maken van keuzes. Daar waar nodig bieden we ondersteuning of helpen we ondersteuning te organiseren. We vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en de gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum. Leven zoals u dat wilt, dat is ons uitgangspunt. Samen met u kijken we naar de voor u beste vorm van zorg. Immers: samen zijn we van waarde!