Samen van waarde

Opening leerafdeling de Vecht

Op woensdag 27 augustus is in Hoogeveen een leerafdeling geopend in locatie de Vecht van het Jannes van der Sleedenhuis. In samenwerking met het Alfa-college worden meerdere studenten tegelijkertijd opgeleid om bewoners van woongroep De Stuw te verzorgen.

Steeds meer zorginstellingen organiseren in samenwerking met scholen een leerafdeling. Dit is een afdeling binnen een woongroep in een zorginstelling waar de zorg voor patiënten, cliënten of bewoners helemaal in handen is van stagiaires. Deze nauwe aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk heeft een positieve uitwerking op de instelling, de student en de school. Zo heeft de instelling een grotere invloed op de opleidingsinhoud, waardoor het kennis niveau van de eigen medewerkers stijgt. De school krijgt op haar beurt beter inzicht in de dagelijkse beroepspraktijk met het wekelijks bezoek van de docent (BPV coach) aan het leerbedrijf

Hoogwaardige stageplaatsenOpening leerafdeling de Vecht

De vorm leerafdeling is bijzonder omdat het een stagevorm is waarbij niet één of twee, maar meerdere – gemiddeld tien – studenten tegelijk op een stageplaats hun beroepspraktijkvorming (BPV) doorlopen. Door uitbreiding van de praktijkkennis stijgt ook het onderwijsniveau op de school. De stagiaires zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces tot zelfstandig beroepsoefenaar en worden in teamverband ‘coachend’ begeleid. De coaching van deelnemers gebeurt door alle vaste medewerkers en door een docent van school die regelmatig op de werkplek is.

Een leerafdeling leidt tot optimale kennisdeling tussen theorie en praktijk. Het uitgangspunt hierbij is dat de stagiaires hun vak het beste leren in een echte praktijksituatie, waarin ze hun kennis en vaardigheden op de juiste manier moeten combineren en toepassen. De studenten functioneren dan ook zoveel mogelijk als waardevolle teamleden, werken binnen een team en krijgen, naarmate zij langer op de leerafdeling zijn, steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er ontstaan op structurele basis kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen. Hierdoor krijgen ook instellingen een beter inzicht op het toekomstige personeelsaanbod in hun sector en kunnen zij op langere termijn beter in hun eigen personeelsbehoefte voorzien.

Burgemeester Loohuis met mevrouw Van PijselOpening leerafdeling de Vecht
Leerlingen en medewerkers van zowel het Jannes van der Sleedenhuis en het Alfa-college waren op woendag 27 augustus uitgenodigd tijdens de officiële opening van de leerafdeling. Na een welkomstwoord van Heidy Haandrikman (assistent locatiehoofd de Vecht) en toespraken van Pieter Waninge (directeur bestuurder van de NNCZ) en Judith Veldman (docent verpleegkunde Alfa-college en Kenniskringlid lectoraat), opende burgemeester Loohuis samen met bewoonster mevrouw Van Pijsel de leerafdeling. Iedere stagiaire werd persoonlijk naar voren geroepen en bemoedigend toegesproken door de bijna 100-jarige bewoonster, waarna de tag (sleutel) van de woongroep overhandigd werd als startsein van de stage.

Daarnaast ontving locatie de Vecht een boom met sterappeltjes van het Alfa-college, waarbij de wortels van de boom het Jannes van der Sleedenhuis symboliseren, de stam de groei verbeeldt en de appeltjes de leerlingen van het Alfa-college representeren. Aansluitend op het officiële gedeelte werd alle aanwezigen een smaakvolle lunch aangeboden door het Jannes van der Sleedenhuis.