Samen van waarde

Fietsen door de stad, maar dan virtueel

Op donderdag 28 augustus is in het Herstelhotel Hoogeveen – dat gevestigd is in een vleugel van het Jannes van der Sleedenhuis aan de Eisenhowerstraat – het Fietslabyrint gepresenteerd. Fietslabyrint is een uniek en interactief instrument bedoeld voor mensen voor wie buiten fietsen niet meer zo vanzelfsprekend is.

Fietslabyrint Herstelhotel HoogeveenFietslabyrint
Het Fietslabyrint bestaat uit een beeldscherm dat gekoppeld is aan een bewegingstrainer, waarmee interactieve fietstochten gemaakt kunnen worden door diverse steden in binnen en buitenland. De fietser bepaalt zelf met behulp van knoppen of hij of zij links- of rechtsaf slaat. Daarnaast wordt er tijdens de tocht extra informatie gegeven over bijzondere plekken.

Met de introductie van het Fietslabyrint hoopt het Herstelhotel een bijdrage te kunnen leveren bij het herstel van de gasten. De interactieve fietstochten stimuleren om verder te fietsen en dagen mensen uit om keuzes te maken. Daarnaast biedt het mensen de gelegenheid om toch ‘buiten’ te komen en iets te beleven dat ze niet meer zo goed kunnen, namelijk fietsen. Vooralsnog zal het systeem tijdelijk geplaatst worden in het Herstelhotel om zo de gasten op een leuke manier te activeren.

Herstelhotel Hoogeveen

In mei is het Herstelhotel – een initiatief van enkele Hoogeveense huisartsen, het Jannes van der Sleedenhuis en thuiszorgorganisatie Icare – van start gegaan. In een vleugel van locatie Eisenhowerstraat is een tijdelijk Herstelhotel gerealiseerd waar mensen met een tijdelijke zorgvraag en een relatief eenvoudige behandeling voor een korte duur opgenomen kunnen worden. Voor mensen van wie mantelzorg tijdelijk is uitgevallen of als een vorm van respijtzorg – om bijvoorbeeld de thuissituatie te ontlasten – biedt het Herstelhotel een mooie oplossing. Op deze manier kunnen mensen mogelijk langer op een prettige manier thuis blijven wonen.

In het Herstelhotel staat gastvrijheid meer op de voorgrond dan in een klinische- of woonomgeving. Dankzij een grote groep vrijwilligers is dit te realiseren. Voor de weekenden zoekt het Herstelhotel nog vrijwilligers die een rol als gastvrouw/gastheer aanspreekt. Bij belangstelling kan contact worden opgenomen met één van de coördinatoren Petra Beugelink of Els Willemse. Het telefoonnummer van het Herstelhotel is 0528 200 400. Meer informatie over het Herstelhotel is te vinden op www.herstelhotelhoogeveen.nl.