Samen van waarde

Column Roeli Mossel: Echt meedoen in de samenleving

We weten allemaal uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om (gelijkwaardig) contact te hebben met medemensen. Met je naasten, buren, collega’s of sportvrienden, het maakt niet uit. De ene persoon houdt van een kleine groep mensen om zich heen met intensieve contacten en de ander gaat voor grote groepen en geniet daar van. Het contact geeft een fijne invulling aan ons bestaan en vervult veel behoeften die we allemaal hebben.

Van ouderen uit mijn naaste omgeving hoor ik met grote regelmaat dat een van de moeilijkste dingen van het ouder worden is, dat je veel mensen om je heen verliest door overlijden en de kring om je heen daardoor steeds kleiner wordt. Blijkbaar ontstaan wanneer je oud wordt te weinig nieuwe contacten en wordt daardoor de groep mensen waarmee je contact hebt, waarmee je vertrouwd bent en door gewaardeerd wordt, kleiner.

Dat laatste zien we zeker ook bij mensen die zich bij ons melden met een zorgvraag. Vooral wanneer iemand afhankelijk is van 24-uurszorg in een woonzorgcentrum. In welke mate telt deze persoon dan nog mee in onze samenleving? Of ben je op zo’n moment alleen nog je aandoening en telt alleen je zorgvraag in contacten?

Al jarenlang proberen wij aandacht te vragen voor de betekenis van ieder mens, dus ook van de mensen met een zorgvraag. Omdat we in de praktijk zien en ervan overtuigd zijn dat de meeste mensen gelukkiger zijn wanneer er voldoende gelijkwaardige contacten zijn en je van betekenis kunt zijn voor een ander. Vaak blijkt hoe moeilijk het is dit voor het voetlicht te brengen en daarmee een verandering in ons samenleven tot stand te brengen. Een van de voorbeelden hierbij zijn elk jaar weer de mooie NLdoet activiteiten. Eens per jaar in maart voeren veel Nederlanders activiteiten uit voor anderen, dit geeft hen een goed gevoel en dat doen ze graag. Ook in en bij onze woonzorgcentra worden vele waardevolle activiteiten uitgevoerd waar we erg blij mee zijn. Elk jaar proberen we aandacht te vragen voor het feit dat de bewoners van deze woonzorgcentra dan ook volop meedoen aan deze activiteiten en bijdragen aan verwennerij voor de vrijwilligers van die dag. Vanuit wederkerigheid en volwaardig gezamenlijk optrekken. Dit laatste komt echter moeilijk naar voren, hierbij dan dus nog maar een poging!

Binnenkort start de blijvende activiteit Buur voor Buur, startend met de buurtkoelkasten. Daarnaast organiseren we in alle vestigingen op 2 april activiteiten voor giro 555 voor de mensen in Oekraïne. Voor ons voorbeelden van echt meedoen in de samenleving van nu!

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ