Samen van waarde

Kortdurend verblijf

Het is mogelijk om tijdelijk binnen de woonzorglocaties van de NNCZ te verblijven, het zogenaamde kortdurend verblijf. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • Na ziekenhuisopname om verder aan te sterken na een operatie.
  • Door ziekte om tijdelijk extra zorg of toezicht te ontvangen.
  • Het ontlasten van mantelzorgers om hen daarmee in staat te stellen de mantelzorg op de langere termijn beter vol te kunnen houden.

NNCZ werkt samen met partijen bij u in de buurt

We bieden in al onze werkgebieden de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf. Daarnaast werkt de NNCZ samen met de huisartsenpraktijk Stationsstraat in Hoogeveen in het Herstelhotel Hoogeveen, waar in een hotelachtige omgeving mensen kortdurend kunnen verblijven, gericht op herstel en terugkeer naar de eigen omgeving.

Mogelijkheden kortdurend verblijf

Er zijn verschillende varianten van kortdurend verblijf. Gaat het om een behoefte aan kortdurend verblijf vanwege een medische reden, dan is de huisarts betrokken en richt het verblijf zich op herstelzorg en behandeling. Daarnaast kan het gaan om vooral tijdelijke ontlasting van mantelzorgers of opvang vanwege uitval van de mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd. De financiering van deze verschillende vormen van kortdurend verblijf verschilt. In het geval van respijtzorg geldt een eigen bijdrage en wordt aangevraagd bij de gemeente (Wmo loket). Voor medisch geïndiceerd kortdurend verblijf geldt geen eigen bijdrage en verloopt de aanmelding via de huisarts of rechtstreeks bij de NNCZ.

Meer weten over kortdurende opname?

Neem dan contact op met medewerkers van ons klantadviescentrum.

Algemeen
Tel. 0528 200 200
info@nncz.nl

Klantadviescentrum
Tel. 0528 200 205
klantadvies@nncz.nl

Onze privacyverklaring vindt u hier.