Samen van waarde

Regisseur formele en informele zorg

De NNCZ brengt de verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen. Dat is wat ons uniek maakt. We proberen ons werk zo dicht mogelijk bij de cliënt te doen, waardoor we in staat zijn optimaal aan te sluiten bij onze doelgroep. Mensen willen of zijn genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. We werken daarom steeds meer en intensiever samen met netwerkpartners als huisartsen etc. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties. We geloven in het belang van samenwerken, verbinden en dichtbij zijn. We geloven in de kracht van mensen en wederkerigheid. Immers: samen zijn we van waarde!

De NNCZ is samen met burgerinitiatieven uit het dorp in haar werkgebied Grijpskerk, waaronder woonzorglocatie De Nieuwe Wierde en Thuiszorg Grijpskerk e.o. zo spoedig mogelijk op zoek naar een:

Regisseur formele en informele zorg

met passie voor zorg nieuwe stijl – (32 – 36 uur per week)

Ben jij een leidinggevende die met lef, inzicht en daadkracht buiten de gebruikelijke kaders durft te denken en vind je het leuk om je kennis in te zetten voor de juiste dienstverlening voor onze cliënten? Wil je bijdragen aan de visie, missie en kernwaarden van de NNCZ: Samen, Verbinden, Kracht, Waardevol en Dichtbij? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren!

Functieprofiel:
Je bent in het gebied de leidinggevende die teams faciliteert, vernieuwend denkt, buiten gebaande paden treedt en integraal medeverantwoordelijk is voor alle vormen van zorg en dienstverlening. Hierbij staan centraal: netwerkontwikkeling, netwerkverbreding, vrijwilligerscoördinatie, mantelzorgondersteuning en professionalisering van de zorg. De sturing wordt zodanig vormgegeven dat de cliënt centraal staat, de regie van cliënten versterkt wordt, waarbij de cliënt ondersteund wordt door professionele medewerkers. Er wordt stevig verbinding gezocht met de bewoners van het werkgebied.

Dit vraagt om een professional die :
• Leiding geeft aan de medewerkers van de betreffende teams en hen coacht naar zelfstandigheid (formele zorg; thuiszorg, verpleeghuiszorg) en regisseur is op het werkterrein van de informele zorg in combinatie met de dorpscoöperatie.
• Inzet van vrijwilligers coördineert en nieuwe vrijwilligers in het gebied zoekt die initiatieven mee willen ondersteunen.
• Stimuleert, motiveert en faciliteert teamleden als team, waarbij zelfstandigheid en professionaliteit van het team centraal staan.
• Luistert naar nieuwe ideeën en organiseert bijkomende activiteiten in samenwerking met lokale en/of externe diensten, verenigingen en organisaties.
• Mee participeert in de MFC ontwikkeling naar het gezamenlijke Dorpsplein van Grijpskerk
• Actief deel neemt aan lokale overleggen.
• Communiceert op een gepaste wijze over de diverse wijkinitiatieven met de dorps coöperatie
• Zorgt voor een effectieve communicatie- en overlegstructuur en zorgt voor verbinding tussen de professionals en andere onderdelen binnen de organisatie.
• Zorg draagt voor de benodigde randvoorwaarden waarmee de teams de ondersteuning conform de gestelde kwaliteitseisen kunnen leveren.
• Actief het personeels-, arbo-, en vitaliteitsbeleid uitvoert.
• De leidinggevende adviseert m.b.t. scholings- en bijscholingsactiviteiten, zorginhoudelijk terrein die specifiek zijn voor het betreffende gebied en de leidinggevende op de hoogte houdt van de resultaten.
• Zorg draagt voor de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting.
• Toezicht houdt op de uitvoering en de kwaliteit van de ondersteuning en stuurt waar nodig bij.
• Zorg draagt voor aansluiting van de te leveren ondersteuning bij de visie en missie van de organisatie.
• Kansen signaleert, maar ook mogelijkheden en hiaten binnen het betreffende gebied bij de leidinggevende aangeeft.
• Actief deelneemt aan projecten of die leidt.
• Het budget van het betreffende gebied beheert.
• Het jaarplan vertaalt van de organisatie naar een jaarplan voor het gebied.
• Productieafspraken bewaakt en afwijkingen signaleert bij de leidinggevende.

Ben jij deze professional en bereid om deze taak op je te nemen en voldoe je aan onderstaande functie-eisen?
• Een (vakgerichte) opleiding op HBO (Bijv. SPH / IW/VP).
• Een managementopleiding en leidinggevende ervaring.
• Heeft kennis van de zorg en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn. Kennis van vernieuwing in dorpen/wijken.

Reageer dan zo spoedig mogelijk!

Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT:

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO VVT. De functie is volgens FWG ingeschaald in functiegroep 60. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1,5 jaar. Een verlenging van dit tijdelijke contract is het uitgangspunt.

Overige informatie:

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is gevestigd in de gemeenten Hoogeveen, Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier Je standplaats is Grijpskerk, met zo nodig inzet elders in de organisatie. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op www.nncz.nl.

Nadere informatie:

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roeli Mossel, Raad van Bestuur, per mail roeli.mossel@nncz.nl of telefonisch 06-51718359.

Sollicitatie:

Sollicitaties met CV kunnen onder vermelding van vacaturenummer NNCZ190516 tot 1 juni middels onderstaand formulier worden ingestuurd.

Sollicitatiegesprekken:

De gesprekken staan gepland in week 23/24. Een afgevaardigde van de dorpscoöperatie zal deelnemen aan de selectiecommissie.

Naam*

E-mail adres *

Telefoon*

Vacaturenummer *

Hoe heb je de vacature gevonden?*

CV *

Sollicitatiebrief *

Je ontvangt automatisch na het versturen van je sollicitatie een bevestiging. Door te solliciteren ga je akkoord met onze privacyverklaring.