Samen van waarde

Versoepelingen coronamaatregelen per 26 juni

Op zaterdag 26 juni a.s. worden landelijk de coronamaatregelen versoepeld. Dit betekent voor onze werkgebieden het volgende:

Thuisbezoek
Bewoners mogen meerdere bezoekers tegelijk ontvangen in hun eigen appartement. Bewoner en bezoeker blijven de 1,5 meter afstand hanteren. Als bezoekers de 1,5 meter hanteren, hoeft er geen mondneusmasker te worden gedragen.

De gemeenschappelijke huiskamer is bedoeld voor het samenkomen van bewoners, in deze fase nog niet voor het ontvangen van bezoek. Ook hier geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Groepsgrootte buiten
De groepsgrootte buiten is niet meer aan een maximum gebonden, maar wat blijft: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gehanteerd, wordt een mondneusmasker gedragen.

Restaurants
De restaurants in onze woonzorgcentra mogen weer open op de tijden zoals geldend per woonzorgcentrum, ook voor bezoekers die niet woonachtig zijn in het complex. Omdat ook hier de 1,5 meter afstand geldt, wordt het maximum aantal bezoekers bepaald door het aantal vierkante meters en dat kan per woonzorgcentrum verschillen.

Deze nieuwe versoepelingen gelden voor alle NNCZ-werkgebieden per 26 juni.

Alle overige maatregelen en de basisregels blijven gelden voor iedereen:

  • handen wassen bij binnenkomst
  • houd 1,5 meter afstand
  • bezoekers dragen een mondneusmasker als de 1,5 meter niet kan worden gehanteerd
  • bij klachten thuisblijven en testen
  • registratie bij de toegang van onze gebouwen

Blijf alert 
Ondanks de versoepelingen willen wij iedereen vragen voorzichtig te blijven en de hygiënemaatregelen toe te passen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook wanneer u gevaccineerd bent. 

Meer informatie en contact 
Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden? Dan kunt u of uw naaste zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende. Vragen zijn ook te stellen via het e-mailadres: hip@nncz.nl. Voor vragen aan de NNCZ betreffende het coronavirus is het volgende telefoonnummer tijdens kantooruren beschikbaar; tel.nr.: 0800-7076. Ons reguliere nummer (0528-200200) blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle andere vragen. 

Schema versoepelingen coronamaatregelingen per 26 juni