Samen van waarde

Versoepelingen coronamaatregelen

Een groot deel van de bewoners en bezoekers kijken al langere tijd uit naar het moment dat bezoek weer vaker en met meer personen mag komen. Nu het merendeel van de bewoners is gevaccineerd, kunnen we een aantal regelingen versoepelen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat corona helaas niet weg is en veel maatregelen vooralsnog blijven gelden. 

Versoepelingen 

Versoepelingen kunnen plaatsvinden op het moment dat minimaal 80% van de bewoners een tweede vaccinatie heeft gehad. Het duurt vervolgens tot twee weken na de tweede prik voordat de maximale bescherming van het vaccin is bereikt. In de link hieronder vindt u een schema met de versoepeling van de bezoekregelingen de versoepelingen die gelden voor het restaurant, de algemene ruimteen de dagactiviteiten. In het schema staat vermeld wanneer de versoepelingen ingaan voor het gebied waar u woont. In sommige werkgebieden is vanwege het landelijke beleid eerder gestart met vaccineren, hierdoor kan de ingangsdatum van de versoepelingen per werkgebied verschillen.  

Schema versoepelingen coronamaatregelen

Ook de dagbesteding wordt weer opgestart/uitgebreid naar reguliere groepsgrootte en het reguliere dagprogramma, waarbij de maaltijden weer genuttigd kunnen worden in het restaurant. Ingangsdatum voor het opstarten/uitbreiden van de dagbesteding is 1 mei. Vanaf 15 mei kunnen deelnemers dagbesteding weer als groep gebruik maken van het restaurant.  

We nodigen de vrijwilligers weer uit om de werkzaamheden te hervatten. Dit hangt samen met het opstarten van de dagactiviteiten. Ingangsdatum: vanaf 1 mei.  

Blijf alert 

Ondanks de versoepelingen willen wij iedereen vragen voorzichtig te blijven en de hygiënemaatregelen toe te passen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook wanneer u gevaccineerd bent. 

Voor bezoek aan onze gebouwen blijft gelden dat u thuis blijft als u klachten heeft, u zich bij de entree van onze gebouwen registreert om zo indien nodig bron- en contactonderzoek mogelijk te maken en een mondneusmasker draagt. U volgt eventuele instructies van onze medewerkers op. 

Meer informatie en contact 

Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden, dan kunt u of uw naaste zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende. Vragen zijn ook te stellen via het emailadres: hip@nncz.nl. Voor vragen aan de NNCZ betreffende het coronavirus is het volgende telefoonnummer tijdens kantooruren beschikbaar; tel.nr.: 0800-7076. Ons reguliere nummer (0528-200200) blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle andere vragen.