Samen van waarde

Versoepeling bezoekregeling

Op een vraag aan Minister De Jonge over de bezoekregeling in verpleeghuizen woensdagavond 3 juni tijdens de persconferentie antwoorde hij dat vanaf 15 juni de bezoekregeling aangepast en versoepeld gaat worden. De NNCZ wacht de officiële berichtgeving over die mededeling af. Er is nog geen officieel besluit genomen ten aanzien van versoepeling van de huidige regel. Zodra er meer bekend is, zal de NNCZ in samenspraak met de cliëntenraad en de ondernemingsraad een aanpassing van de huidige bezoekregeling vaststellen. Wanneer de voorbereiding hiervoor is afgerond, communiceren wij met cliënten en contactpersonen, naar verwachting begin volgende week.