Samen van waarde

Veelgestelde vragen

Hoe schrijf ik mij in voor een woonzorgcentrum?

Voor opname in een verzorging- of verpleeghuis heeft u een indicatie nodig. Het klantadviescentrum van de NNCZ kan u hiermee helpen.

Telefoonnummer: 0528 200 205
E-mail: klantadvies@nncz.nl

 

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

Voor meer informatie over aanleunwoningen en het aanvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met het klantadviescentrum.

Telefoonnummer: 0528 200 205
E-mail: klantadvies@nncz.nl

U hoeft niet in het bezit te zijn van een indicatie om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning. Geïnteresseerden die over een indicatie beschikken krijgen echter wel voorrang.

 

Hoe vraag ik thuiszorg aan?

Om thuiszorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. Het klantadviescentrum kan u hiermee helpen.

Telefoonnummer: 0528 200 205
E-mail: klantadvies@nncz.nl

 

Kan ik stage lopen bij de NNCZ?

Het opleiden van goede medewerkers voor de zorgsector vinden we belangrijk. Wij hebben daarom altijd een aantal stageplaatsen waarin je de beroepspraktijkvorming kunt doorlopen. Zowel vanuit een dagopleiding als vanuit de combinatie werken en leren. Stages kunnen er in alle vormen van dienstverlening zijn, waaronder Verpleegkundige niveau 4/5, Verzorgende/IG niveau 3, Helpende Welzijn/Zorg niveau 2, Basisjaar verzorging/verpleging niveau 3/4 en SPW niveau 4.

Ook voor andere stageplaatsen kun je ons benaderen. De stagecoördinatoren beoordelen iedere aanvraag afzonderlijk door te kijken of wij kunnen voldoen aan de stagevoorwaarden en of er nog plaats is voor een stagiaire. Neem contact met ons op middels het contactformulier en vermeld het werkgebied dat jouw voorkeur heeft.

 

Bij wie moet ik zijn als ik vrijwilligerswerk wil doen?

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn van onze cliënten. Vrijwilligers kunnen de bewoners net dat beetje extra aandacht geven. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Vul dan het contactformulier in en vermeld het werkgebied van uw voorkeur. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Heb ik een identificatiebewijs nodig om zorg te kunnen ontvangen?

Als u zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

 

Hoe gaat de NNCZ om met duurzaamheid?

De NNCZ streeft naar een minimale belasting van milieu en een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2 footprint. Dit alles tegen aanvaardbare kosten.

Met behulp van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) voert de NNCZ een periodieke Energie Efficiëntie-audit uit. Dit met behulp van een format van de Vereniging Milieu Platform Zorgsector waarbij voor de analyse gebruik is gemaakt van TNO-cijfers en kennis uit energieonderzoek in de zorgsector. Met de uitkomsten wordt een uitvoeringsplan van energiemaatregelen opgesteld.

Uit de eerste energieaudit werd duidelijk dat ruimteverwarming en binnenverlichting verreweg de grootste verbruiksposten zijn, gevolgd door ventilatie en warm tapwater. Met deze vier aandachtsgebieden is 86% van de totale verbruiksposten gedekt.

Maatregelen zijn veelal gericht op besparingsmogelijkheden in deze aandachtgebieden.

Tot nu toe zijn gerealiseerd:

  • Aanbrengen van LED-verlichting in alle vestigingen;
  • Aanpassing selectiecriteria bij inkoop (duurzaam inkopen);
  • Jaarlijkse controle op inregelen klimaat-, warm water- en ventilatie-installaties;
  • Periodieke controle elektrische apparatuur;
  • Monitoring warmte, gas- en elektragebruik;
  • Op natuurlijke momenten keuze voor alternatieve verwarmingsinstallaties als Warmte Koude Opslag

 

Kan ik logeren in een locatie van de NNCZ?

Logeren is op meerdere locaties van de NNCZ mogelijk wanneer u thuis woont met een Wlz-indicatie en zorg thuis ontvangt.

Ook gezamenlijk verblijf met partner is mogelijk. Voor naasten en andere betrokkenen is er de mogelijkheid om te blijven logeren, inclusief maaltijdvoorziening.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantadviescentrum via klantadvies@nncz.nl of 0528 200 205.