Samen van waarde

Update coronavirus 15-01-2021

In de afgelopen periode hebben we in meerdere vestigingen te maken gehad met besmettingen. Op dit moment is de situatie rustig. Een enkele woongroep is nog in quarantaine. Daarnaast zijn enkele individuele bewoners preventief in quarantaine, omdat ze in contact zijn geweest met een positief getest persoon. In die situaties gelden nog aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De betrokken bewoners en contactpersonen zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.    

Het kabinet heeft de aangescherpte coronamaatregelen van 15 december 2020 verlengd tot en met dinsdag 9 februari. In navolging van dit besluit geldt, net als voor alle burgers in Nederland, dat één keer per dag maximaal 2 personen vanaf 13 jaar op bezoek kunnen komen. Zijn bewoners in quarantaine (individueel of als woongroep), dan is bezoek niet altijd mogelijk, of slechts beperkt. Wilt u op bezoek komen bij een bewoner die in quarantaine is, neem dan altijd eerst contact op met de gebiedsleidinggevende van het betreffende werkgebied. Indien mogelijk worden afspraken op maat met u gemaakt. Zo voorkomt u dat u voor niets komt. In situaties dat geen bezoek mogelijk is stimuleren we contact tussen bewoner en naasten via telefoon of video (denk aan Skype of Facetime).       

Deze week is de vaccinatie van medewerkers gestart. Op dit moment bereiden wij ons voor op het vaccineren van bewoners. De vaccinatie zal volgens landelijke planning in fases verlopen. Volgende week start het vaccineren in een klein aantal instellingen. Eind januari wordt gestart met het vaccineren van bewoners die verblijven in alle overige instellingen. Dit laatste geldt ook voor bewoners in de woonzorgcentra van de NNCZ. Vanaf medio februari start het vaccineren van alle nog zelfstandig wonende ouderen. Dit geldt voor ouderen die zelfstandig wonen in een van de NNCZ-aanleunappartementen of in de wijk. De vaccinatie van bewoners vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een arts. Voor sommige bewoners is dat een arts van de NNCZ. Voor de meeste bewoners is dat de eigen huisarts. Wij bespreken met alle betrokken artsen op welke wijze de vaccinatie het beste kan worden uitgevoerd. Zodra hier meer over bekend is worden alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd. 

Helaas is bij een aantal collega zorgorganisaties de Britse variant van het coronavirus geconstateerd. Deze mutatie zorgt voor snelle verspreiding van het virus. Wij bereiden ons voor op mogelijke effecten van deze Britse variant.  

Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan kunt u of uw naaste contact met ons opnemen via het emailadres hip@nncz.nl. of het tel.nr.: 0800-7076 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00u –17.00u). Ons reguliere nummer (0528-200200) blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle vragen.