Samen van waarde

Succesvol Herstelhotel Hoogeveen gaat door op nieuwe locatie

Ruim twee jaar na de opening blijkt het Herstelhotel Hoogeveen een groot succes. Veel gasten verbleven al korte tijd in de aparte vleugel van het Jannes van der Sleedenhuis (locatie Eisenhowerstraat) om onder begeleiding van professionals actief aan herstel te werken. De grootste groep gasten lukt het om binnen 6 weken weer terug te keren naar de eigen woning.

Initiatienemers Ben en Truus Luten blikken dan ook tevreden terug: “Vanuit onze huisartsenpraktijk zagen we een steeds grotere behoefte aan een voorziening voor kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen met de huidige regelgeving. Vroeger werd deze groep mensen opgenomen in een verzorgingshuis, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Toch lukt het tijdelijk niet om zelfstandig thuis te wonen. Samen met det NNCZ waar het Jannes van der Sleedenhuis onder valt en Icare hebben we toen de handen ineen geslagen en dit project opgezet.”

Herstelplan op maat

Al meteen vanaf de start blijkt de behoefte groot en worden regelmatig alle dertien plekken bezet. De grootste groep gasten komen uit het ziekenhuis en moeten eerst nog verder herstellen voordat ze naar huis terug kunnen. Ook komt het voor dat mensen wegens ziekte of bijvoorbeeld een val tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Of dat gasten tijdelijk komen logeren zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen. Icare wijkverpleegkundige Els Willemse vertelt over de succesformule: “Veel mensen die hier komen, lijden aan meerdere gezondheidsproblemen. We maken voor hen een herstelplan op maat waarbij alles gericht is op het herstel. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een speciaal opgeleide fysiotherapeut of een ergotherapeut. De gasten stimuleren elkaar ook tijdens de gezamenlijke maaltijden en de vrijwilligers zijn van grote waarde en bieden een luisterend oor. Ook belangrijk is de eigen kamer met sanitair. In een ziekenhuis is het vaak hectisch en lig je met meerdere mensen op één kamer. Hier krijgen de gasten dankzij de eigen kamer alle rust.”

Nieuwbouwproject De Kaap

Het Herstelhotel werd opgezet als tweejarig project om te onderzoeken of de behoefte er ook echt was. Roeli Mossel van de NNCZ: “Het grote aantal gasten geeft antwoord op deze vraag en we zijn dan ook trots om te zeggen dat het Herstelhotel zeker door gaat! De locatie van het Jannes van der Sleedenhuis aan de Eisenhowerstraat gaat echter sluiten en verhuist in het voorjaar van 2017 naar de nieuwbouwlocatie aan De Kaap. Ook hier krijgt het Herstelhotel een eigen vleugel. We breiden zelfs uit naar 14 plekken. De verwachting is dat de nieuwbouw gereed is in het voorjaar van 2017.” Ben en Truus Luten kijken erg uit naar de nieuwe locatie: “We willen ook graag complexere zorg aanbieden, zoals bijvoorbeeld infuustherapie. De oude locatie was hiervoor niet geschikt. In de nieuwbouw is met deze wensen al rekening gehouden en kunnen we onze gasten nog beter helpen.”

Meer weten over het Herstelhotel?

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het Herstelhotel Hoogeveen, telefoon (0528) 200 400, dagelijks bereikbaar van 8.00-20.00 uur of per e-mail info@herstelhotelhoogeveen.nl.