Samen van waarde

Pilot versoepeling bezoekersregeling in verpleeghuizen 

Vanaf maandag 11 mei wordt in 25 aangewezen verpleeghuizen in Nederland getest met een versoepeling van de bezoekersregeling. Met deze pilot wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per bewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties, kan de nieuwe bezoekersregeling m​ogelijk vanaf maandag 25 mei voor meer verpleeghuizen, waaronder die van de NNCZ, gelden. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het kabinet besloten.   

In de komende periode zullen wij gaan uitwerken hoe wij de nieuwe bezoekersregeling gaan vormgeven als deze vanaf 25 mei wordt versoepeld. Eén vaste bezoeker kan dan een bewoner in het woonzorgcentrum bezoeken. De uitwerking hiervan wordt vastgesteld in samenspraak met onder andere onze arts, de cliëntenraad en de ondernemingsraad.   

Een voorwaarde voor het kunnen versoepelen van de bezoekersregeling is dat het woonzorgcentrum op dat moment vrij is van corona-besmettingen. Ook worden er voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en de personeelsbezetting. Bovendien is het belangrijk dat bij bezoek de anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Het is en blijft belangrijk dat onze bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zo min mogelijk kans op besmetting lopen.  

Wij informeren binnenkort over de mogelijke versoepeling van de bezoekersmaatregelen en hoe deze vormgegeven zullen worden. Tot die tijd kunnen bewoners en hun naasten uiteraard gebruik blijven maken van de Babbelbus en het beeldbellen. Ook na de beperkte versoepeling van de mogelijkheid tot bezoek zal het beeldbellen en de Babbelbus een vorm van contact blijven. Wij hopen dat deze aankondiging de bewoners en hun naasten enig perspectief kan bieden. Ondanks dat beseffen wij dat dit nog steeds niet is zij gewend waren en waar ze op gehoopt hadden.   

Tevens bereiden we ons voor op het gedurende lange tijd omgaan met risico op besmetting met het virus tot de periode dat er een behandeling of vaccin beschikbaar is.