Samen van waarde

Overzicht coronamaatregelen

Geactualiseerd op 21 februari 2022

Basisregels voor iedereen
Wij vragen u:

  • uw handen te wassen/desinfecteren bij binnenkomst
  • 1,5 meter afstand te houden in onze gebouwen
  • geen handen te schudden, elkaar niet te omhelzen
  • bij klachten thuis te blijven en testen

Bezoek
Bezoek is welkom, bewoners mogen onbeperkt bezoek ontvangen.
Wij vragen bezoekers:

  • 1,5 meter afstand te bewaren van anderen;
  • rekening te houden met de grootte van het appartement van degene die u bezoekt. Door de 1,5 meter afstand die nog moet worden gehanteerd, kan het aantal bezoekers tegelijkertijd beperkt zijn.

De gemeenschappelijke huiskamer
Deze is ook weer toegankelijk voor bezoekers. Het kan echter zijn dat het te druk wordt voor de bewoners. Zeker op de kleinere huiskamers kan dat gebeuren. Medewerkers hebben de mogelijkheid bezoekers te vragen elders te gaan zitten en/of het aantal bezoekers binnen de huiskamer te maximeren.

Restaurant
Restaurants in onze vestigingen zijn open voor bewoners en bezoekers, op tijden zoals deze gelden in de diverse woonzorgcentra. Het restaurant is zo ingedeeld dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Mondneusmasker
Wij vragen iedereen die onze gebouwen bezoekt:

  • een medisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen in de gangen en algemene ruimten;
  • het mondneusmasker mag af bij bewoners thuis in het eigen appartement, of als u aan tafel zit in het restaurant.

Bezoekers die niet het juiste mondneusmasker bij zich hebben, verzoeken wij een medisch mondneusmasker, type IIR, te pakken die klaar liggen op de tafels bij de entree.

Al onze medewerkers dragen tijdens hun dienst een medisch mondneusmasker, type IIR.

Contactberoepen
De kapsalons in onze gebouwen zijn open. Ook kunnen bewoners thuis een pedicure ontvangen.

Wij vragen kappers, pedicures en andere dienstverleners:

  • altijd een medisch mondneusmasker, type IIR, te dragen;
  • ook als u bij bewoners thuiskomt.

Testen en quarantaine
Voor onze cliënten volgen wij de adviezen van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Deze kunnen afwijken van wat landelijk geldt voor inwoners van Nederland. Waar nodig maken wij met bewoners en/of familieleden maatwerkafspraken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie?
Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden? Dan kunt u of uw naaste zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende.

Schema coronamaatregelen per 21 februari