Samen van waarde

Tarievenlijst

Cliënten van de NNCZ krijgen de zorg en het verblijf vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Cliënten betalen hiervoor een door de overheid verplicht gestelde eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en van het eigen vermogen. Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is verkrijgbaar bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Kostenoverzicht aanvullende diensten

De NNCZ probeert zorg en dienstverlening zoveel mogelijk vanuit de Wlz, Wmo of Zvw te bekostigen. Naast de diensten die vergoed worden, biedt de NNCZ ook een aantal diensten die niet vergoed worden vanuit de Wlz, Wmo of Zvw. Dit zijn de zogenaamde aanvullende diensten. Bewoners kunnen (indien zij dit willen) gebruik maken van deze diensten. Onderstaand vindt u de tarievenlijst voor deze aanvullende diensten.

Tarieven NNCZ 2023