Samen van waarde

Personeelssamenstelling

Binnen de NNCZ werken in totaal 351 fte medewerkers. Van de totale opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning wordt in totaal 68,7% besteed aan personele kosten. De NNCZ heeft een overhead van 7%.  

De NNCZ bestaat uit 7 werkgebieden (bestaande uit vestigingen voor intramurale zorg en extramurale zorg in de wijken en dorpen vanuit deze vestigingen) die integraal aangestuurd worden door gebiedsleidinggevenden.  

Per wooneenheid binnen de vestigingen wordt gewerkt met een team dat bestaat uit een senior verpleegkundige, verzorgenden en helpenden. De senior verpleegkundige heeft een coachende rol in het team gericht op professionaliteit en zelfstandigheid. Er is 24 uur per dag verpleegkundige beschikbaarheid voor alle werkgebieden (intramuraal/ extramuraal) en binnen iedere vestiging is sprake van een continue BHV bezetting. Aanvullend op medewerkers zorg en facilitair is er per werkgebied een vrijwilligerscoördinator en een activiteitenbegeleider. 

In de extramurale zorg wordt in ieder werkgebied gewerkt met een wijkverpleegkundige (hbo), verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Daarnaast werken er medewerkers Hulp bij het Huishouden in ieder werkgebied. Binnen het werkgebied zijn medewerkers flexibel inzetbaar en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.  

De NNCZ heeft een eigen behandeldienst die bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en ergotherapeut. Daarnaast is voor alle vestigingen een geestelijk verzorger beschikbaar.  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal medewerkers per functieniveau per werkgebied: 

Werkgebied Centrum Hoogeveen   
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  37  12.43 
Helpende (niveau 2)  17  5.39 
Verzorgende (niveau 3)  37  21.08 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  2.78 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  0.67 
Leerlingen  1.52 

  

Werkgebied Haren e.o.   
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  16  6.79 
Helpende (niveau 2)  16  6.66 
Verzorgende (niveau 3)  46  24.42 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  3.86 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  0.89 
Leerlingen  0.78 

 

 

Werkgebied Hollandscheveld e.o   
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  45  13.75 
Helpende (niveau 2)  14  4.18 
Verzorgende (niveau 3)  55  31.34 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  3.0 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  1.67 
Leerlingen  2.47 

 

Werkgebied Grijpskerk  e.o.  
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  17  6.29 
Helpende (niveau 2)  10  2.5 
Verzorgende (niveau 3)  19  10.39 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  1.66 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  1.44 
Leerlingen     

 

Werkgebied Noordbroek e.o.  
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  7 3.56 
Helpende (niveau 2)  4 0.99
Verzorgende (niveau 3)  27 13.46 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  2
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  1 0.89
Leerlingen   4  
Management   1  1

 

 

Werkgebied Krakeel Hoogeveen  
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  12  2.25 
Helpende (niveau 2)  13  5.64 
Verzorgende (niveau 3)  30  17.60 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  2.95 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  0.67 
Leerlingen  1.67 

 

Werkgebied De Weide Hoogeveen  
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  31  11.00 
Helpende (niveau 2)  18  5.79 
Verzorgende (niveau 3)  60  34.49 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  3.94 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  0.67 
Leerlingen  2.36 

 

Werkgebied Wolfsbos   
Functienaam:  Aantal:  Fte: 
Facilitair (niveau 1)  34  9.69 
Helpende (niveau 2)  25  10.34 
Verzorgende (niveau 3)  57  30.46 
Verpleegkundige MBO (niveau 4)  6.12 
Verpleegkundige HBO (niveau 5)  2.45 
Leerlingen  1.56 

De verpleegkundigen genoemd onder het werkgebied Wolfsbos zijn beschikbaar voor de hele gemeente Hoogeveen.   

Naast de professionals en leerlingen zijn er NNCZ breed 750 vrijwilligers werkzaam binnen onze organisatie (evenredig verdeeld over de 7 werkgebieden) en zijn er 55 stageplaatsen voor stagiaires in de zorg en 3 stageplaatsen/werkleerplaatsen voor overige functies.