Samen van waarde

Personeelssamenstelling

Binnen de NNCZ werken in totaal 1.200 medewerkers verspreid over 10 werkgebieden die integraal aangestuurd worden door gebiedsleidinggevenden. In de woonzorgcentra werken per wooneenheid  teams die bestaan uit een senior verpleegkundige, verpleegkundigen, verzorgenden en (assistent) woonbegeleiders. De senior verpleegkundige heeft een coachende rol in het team gericht op professionaliteit en kwaliteit van zorg. Er is 24 uur per dag verpleegkundige beschikbaarheid voor alle werkgebieden en binnen iedere vestiging is er sprake van een continue BHV-bezetting (bedrijfshulpverlening). Aanvullend op medewerkers zorg en facilitair is er per werkgebied een vrijwilligerscoördinator en een activiteitenbegeleider. Daarnaast zijn er binnen de organisatie specialisten aangesteld op het gebied van palliatieve zorg, wondzorg en diabetes. 

In de thuiszorg wordt in ieder team gewerkt met een wijkverpleegkundige (hbo), verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Daarnaast werken er vele huishoudelijk medewerkers in ieder werkgebied.

Binnen het werkgebied zijn medewerkers flexibel inzetbaar en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.  

De NNCZ heeft een eigen behandeldienst die bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, gedragscoach, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en ergotherapeut. Daarnaast is voor alle vestigingen een geestelijk verzorger beschikbaar. Bij behandeling wordt er intensief samengewerkt met behandelaren van de eerste lijn.

Naast de professionals en leerlingen en stagiaires zijn er ruim 600 vrijwilligers werkzaam binnen onze organisatie.