Samen van waarde

Organisatie

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is gevestigd in Hoogeveen. De hoofdstructuur van de organisatie bestaat, naast een Algemene Leden Vergadering (ALV), uit een Raad van Bestuur met management.

De werkgebieden van de NNCZ worden aangestuurd door gebiedsleidinggevenden.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering  (ALV) bestaat uit leden met een verschillende achtergrond (zoals zorginhoudelijke, bestuurlijk en politiek). Ten aanzien van de Raad van Bestuur heeft de ALV een toezichthoudende en coachende rol.

Raad van bestuur

De NNCZ wordt bestuurd vanuit de Corporate Governance Code: de Raad van Bestuur en de Algemene Ledenvergadering  (ALV) ervaren een integrale verantwoordelijkheid in het afwegen van maatschappelijke belangen en partijen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de coöperatie en is daarover rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de ALV.

 

Roeli Mossel en Ingrid van Delft – Raad van bestuur