Samen van waarde

Klachten en ideeën

Bij de NNCZ horen we graag dat cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en dienstverlening. Maar ook als u klachten of suggesties voor verbetering hebt, staan we daarvoor open. Uw mening telt en geeft ons de mogelijkheid onze werkwijze beter af te stemmen op uw wensen.

Waar kunt u terecht met uw klacht

Als u een klacht heeft dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de betrokken medewerker. Ervaring leert dat zo’n gesprek vaak voldoende is om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing, of als u deze benadering in uw geval niet passend vindt, dan kunt u in gesprek gaan met de leidinggevende van uw wijk of woonzorgcentrum. Weet u niet wie de leidinggevende is, dan kunt u bellen met ons algemene nummer, zodat wij u in contact kunnen brengen met de juiste persoon. U belt dan naar: 0528 200200.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wenst u niet met de medewerker of leidinggevende u klacht te bespreken? Of wilt u ondersteuning? Dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een functionaris die zorg draagt voor de opvang en de bemiddeling van klachten. Zij heeft binnen de NNCZ een onafhankelijke positie. U kunt contact zoeken met de klachtenfunctionaris via het algemene nummer (0528 200200). U kunt de klacht ook per e-mail indienen: klachtenfunctionaris@nncz.nl.

U vindt de gehele klachtenprocedure hier: Klachtenafhandeling cliënten NNCZ

Wet zorg en dwang

Bij klachten over de Wet zorg en dwang (Wzd) kunt u contact opnemen met de senior verpleegkundige of de gebiedsleidinggevende van uw werkgebied. Wij maken hiervoor gebruik van de klachtencommissie van Actiz.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan diverse ondersteuning bieden zoals:

  • goed luisteren
  • informatie geven
  • helpen bij klachten
  • helpen bij problemen
  • helpen bij het bedenken van een oplossing

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon

Welmoed van der Goot
Tel: 085-4874012, 06-82457332 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl