Samen van waarde

Cliëntenraad en gebiedsraden

De NNCZ doet haar best om het cliënten zo prettig mogelijk te maken. Natuurlijk horen wij graag hoe cliënten onze zorgverlening en het wonen in één van de locaties ervaren. En hoe er tegen bepaalde veranderingen aangekeken wordt. Daarnaast staan wij altijd open voor suggesties en adviezen die de kwaliteit van de zorg of het woon- en leefklimaat ten goede komen. In de gebiedsraad kunnen bewoners hun stem laten horen en bijdragen aan het functioneren van de woonzorgcentra. Ieder werkgebied heeft zo’n medezeggenschapsorgaan.

Het belangrijkste doel van de gebiedsraad is opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het woonzorgcentrum, de aanleunwoningen, de thuiszorg en de bezoekers van de dagcentra.