Samen van waarde

Openstellen inleunwoningen per 15 juni  

Sinds 20 maart zijn de deuren van de gebouwen waar ook onze inleunwoningen zich bevinden gesloten. Dit om het risico op besmettingen met het coronavirus te beperken. Een ingrijpende maatregel voor onze bewoners en hun naasten waarbij de laatste periode de vraag van de meest zelfstandige bewoners steeds groter werd om vrijgesteld te worden van de beperkende maatregelen. 

Het risico op besmetting is inmiddels gedaald door het hanteren van de juiste gedragsregels en protocollen die ook in de omgeving van het gebied waar onze cliënten wonen worden toegepast. Met de overgang naar meer versoepeling past ook het beëindigen van het sluiten van de deuren voor de bewoners in de aanleunwoningen waar een direct contact met de instelling vermeden kan worden. Met ingang van maandag 15 juni zal de maatregel voor de inleunwoningen van het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren, van Woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis De Vecht, Wolfsbos en De Kaap worden opgeheven en kunnen cliënten in deze inleunwoningen weer bezoek ontvangen en het gebouw verlaten. Alle cliënten en contactpersonen zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.

Indien er nieuwe besmettingen ontstaan zullen we dit besluit heroverwegen.

Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden, dan kunt u of uw naaste zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende. Vragen zijn ook te stellen via het emailadres: hip@nncz.nl. Voor vragen aan de NNCZ betreffende het Coronavirus is het volgende telefoonnummer beschikbaar; tel.nr.: 0800- 7076 (7 dagen per week tussen 08.00u – 20.00u). Ons reguliere nummer (0528- 200200) blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle andere vragen.