Samen van waarde

NNCZ-berichtgeving over het Coronavirus 5-3-2020

Binnen onze organisatie zijn inmiddels verschillende voorbereidingen getroffen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de situatie wanneer er besmettingen bij cliënten of medewerkers aan de orde zijn. Voorbereidingen richten zich vooral op behoud van continuïteit van dienstverlening. 

Uitgezette acties nu zijn vooral instructies betreffende toe te passen hygiëne maatregelen. We lichten regelmatig onze professionals voor. Vandaag hebben ook cliënten, naasten en vrijwilligers instructies van ons ontvangen. 

Onze leidraad blijft de instructie richting ons van de GGD Groningen en Drenthe en de RIVM.