Samen van waarde

NNCZ-berichtgeving over het Coronavirus 27-2-2020

Nu een uitbraak in Nederland van het Coronavirus steeds waarschijnlijker wordt, hebben wij binnen de NNCZ acties gestart die nu aan de orde zijn en mogelijk aan de orde gaan komen. 

We volgen intensief de berichtgeving en instructies van de RIVM en de provinciale GGD’s van Groningen en Drenthe  

We geven (zo nodig) informatie en instructie aan medewerkers, vrijwilligers en cliënten.  

Onze artsen en ook huisartsen hebben instructies ontvangen van het RIVM en de GGD hoe te handelen bij een verdenking van het Coronavirus. 

Onze zorgmedewerkers zijn gevraagd extra alert te zijn op de gebruikelijke hygiëne afspraken en mogelijke ziekteverschijnselen. 

We zullen zo nodig onze berichtgeving over het Coronavirus actualiseren.