Samen van waarde

NNCZ-berichtgeving over het Coronavirus 12-03-2020 

Binnen onze organisatie zijn inmiddels verschillende voorbereidingen getroffen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de situatie wanneer er besmettingen bij cliënten of medewerkers aan de orde zijn. Voorbereidingen richten zich vooral op behoud van continuïteit van dienstverlening.  

Uitgezette acties nu zijn instructies betreffende toe te passen hygiëne maatregelen. We lichten regelmatig onze professionals voor. Vandaag hebben cliënten, naasten en vrijwilligers wederom informatie en instructies van ons ontvangen.  

Daarnaast is besloten dat alle activiteiten georganiseerd in onze woonzorgcentra gepland tussen nu tot nadere berichtgeving die niet gericht zijn op interne zorg- en dienstverlening per direct worden afgelast. Het betreft activiteiten waar veel mensen binnen de locaties zouden komen die er op andere momenten niet zouden zijn. Maatregelen zijn er op gericht besmetting te voorkomen bij zowel cliënten als professionals. Ondertussen zijn we voor zover dat mogelijk is voorbereid op de situatie dat er wel besmettingen aan de orde kunnen komen bij beide groepen. 

Vooralsnog gaan interne activiteiten door.  

Onze leidraad blijft de instructie richting ons van de GGD Groningen en Drenthe en de RIVM. Zo nodig actualiseren we onze berichtgeving. Mocht u vragen hebben, u kunt ze stellen aan hip@nncz.nl We proberen u zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.