A
A
A

Gepubliceerd op 3 juni,2024

Column Roeli Mossel: Het lijkt mooier dan het is, problemen in de ouderenzorg worden groter!

Column Roeli Mossel: Het lijkt mooier dan het is, problemen in de ouderenzorg worden groter!

Gepubliceerd op 3 juni,2024

Het lijkt mooier dan het is, problemen in de ouderenzorg worden groter!

Op 16 mei presenteerden de PVV, NSC, BBB en VVD gezamenlijk hun hoofdlijnenakkoord wat de titel ‘Hoop, Lef en Trots’ meekreeg. Het akkoord betreft ook een 21 punten tellend overzicht, zoals de vier partijen het noemen, van lastenverlichting en investeringen. Punt 7 van de lijst betreft investeren in de ouderenzorg. Hier is een bedrag genoemd van 600 miljoen per jaar. Maar let op, het is pas van kracht in 2027. En daar zit nu ook het verraderlijke!

Laag pitje

Het huidige demissionaire kabinet heeft de aangekondigde bezuinigingen in de ouderenzorg voor de jaren 2025 en 2026 op een laag pitje gezet. De nieuwe regering van PVV, NSC, BBB en VVD lijken de eerder aangekondigde bezuinigingen voor de komende twee jaar gewoon uit te gaan voeren. Alleen al de aangekondigde bezuiniging voor 2025 betreft 700 miljoen en het jaar daarna ongeveer hetzelfde bedrag. Dus voordat de aangekondigde 600 miljoen in 2027 erbij komt, wordt er bij ongewijzigd beleid nog ruim 1,2 miljard bezuinigd in onze sector.

Daarnaast speelt dat een doorvoering van een bezuiniging zonder aangepast beleid voor onze sector niet mogelijk is. Als de overheid nog steeds hetzelfde van ons verwacht en  iedere inwoner dezelfde diensten mag verwachten als nu, omdat dat in regelgeving in beleid vermeld staat, dan verwacht je van ons in de ouderenzorg het onmogelijke!

In eerdere berichten maakte ik al melding van mijn grote zorg over dat de groei van hulpvragen en daling van arbeidskrachten (in iedere sector en dus ook in de zorg) volledig bij ons op het bordje komt en dat wij het maar moeten oplossen. Ik geef hier nogmaals aan dat we daardoor onnodig nog een veel groter aantal gepassioneerde zorgprofessionals gaan verliezen. Als je iedere dag het gevoel hebt dat je tekortschiet, er een hoge werkdruk is en er voldoende andere banen zijn dan maakt zelfs iemand met een groot hart voor de zorg keuzes.

600 miljoen euro

Laten we met elkaar oplossingen blijven zoeken en deze zo spoedig mogelijk inzetten. De duiding van de investering van 600 miljoen vanaf 2027 is nog niet bekend. Ik roep hierbij de formerende partijen op om niet alleen de aanstaande kortingen te heroverwegen, maar om ook zo snel mogelijk invulling te geven aan wat er met de 600 miljoen gedaan gaat worden. Vaak hoor je opmerkingen als “het creëren van meer verpleeghuisplaatsen”. Welke keuze het ook wordt, ik maak daarbij de opmerking dat we moeten bedenken waar we dan de professionals vandaan halen die deze zorg moeten verlenen en dat het nog jaren gaat duren als de extra verpleeghuisplaatsen door nieuwbouw moeten ontstaan. Het vraagt dus meer dan alleen het plan om het aantal plaatsen te vergroten.

Kortom; werk aan de winkel en geef ons duidelijkheid over de komende jaren op zowel inhoud als financieel!

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ

Wilt u dit artikel delen?

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Magazine NNCZ dichtbij

Wilt u het magazine NNCZ Dichtbij per mail ontvangen? Schrijf u dan hieronder in. Zodra er een nieuwe uitgave van het magazine verschijnt ontvangt u deze per mail.

Magazine NNCZ Dichtbij