A
A
A

Gepubliceerd op 19 mei,2023

Achtgeven op mekare in Drenthe

Achtgeven op mekare in Drenthe

Gepubliceerd op 19 mei,2023

VWS steunt domein overstijgende samenwerking in Drenthe
Achtgeven op mekare in Drenthe

Zorgen dat mensen met een hulpvraag zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Met hulp van hun naasten, vrijwilligers én zo nodig aangevuld met professionele hulp die domein-overstijgend samenwerken rond de inwoner. Dat is het streven van het project ‘Achtgeven op mekare’, een samenwerking tussen de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) aanbieders in Drenthe, de gemeenten De Wolden, Coevorden, Meppel, Westerveld, Aa en Hunze, Hoogeveen en zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Sinds 2016 is in Drenthe begonnen met Domein Overstijgende Samenwerking Hollandscheveld (kortweg DOS), samen met experimenten in Ede en Dongen onderdeel van het landelijk traject “Waardigheid en Trots” vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de provincie Drenthe willen we voortbouwen op deze positieve ervaringen en starten daarom in 2023 met domein-overstijgend samenwerken met inwoners in wijken en dorpen en binnen de zorgketen.


Wat betekent domein overstijgende samenwerking?
Het zorgstelsel in Nederland is ingericht in een aantal domeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Roeli Mossel (directeur-bestuurder NNCZ), namens de zorgorganisaties: “We zien dat door domein overstijgend samen te werken en door verbinding te hebben met onderlinge inzet tussen inwoners in een gemeenschap, we beter aansluiten bij mensen met een hulpvraag. Door de regelruimte ontstaat er ruimte om tot nieuwe arrangementen van dienstverlening te komen door professionals. De kaders van de verschillende regelingen binnen de wetten die zorg financieren mogen losgelaten worden”.

De basis voor domein overstijgende samenwerking ligt bij inwoners van gemeenschappen, waar inwoners zelf initiatief nemen om vorm te geven aan prettig samenleven en van betekenis te zijn voor elkaar. Deze informele zorg draagt eraan bij dat er minder formele zorg, zoals begeleiding en/of wijkverpleging, nodig is en dat in veel gevallen de verhuizing naar een verpleeghuis of een andere woonvorm kan worden voorkomen of pas op een later moment noodzakelijk wordt.


Nieuwe invulling geven aan de zorg door Achtgeven op mekare
We willen investeren in zorgzame gemeenschappen, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en professionele zorg minder nodig is. Door domein-overstijgend samen te werken, geven we gezamenlijk een nieuwe invulling aan de zorg veur mekoar en mit mekoar. Hierbij stellen we als eerste de vraag aan gemeenschappen hoe zij willen samenleven en “zorg voor elkaar” ingericht willen hebben. Dit zou kunnen leiden tot:

  • één plek waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp;
  • één vaste professional die bij de inwoner over de vloer komt en samen met de inwoner vaststelt welke zorg en ondersteuning nodig is;
  • nieuwe vormen van dienstverlening.

De effecten van de manier van werken bij domein overstijgend samenwerken worden gemonitord.

Wethouder Mark Turksma van gemeente De Wolden: “De zorg in Nederland is wel erg ingewikkeld geworden. Door domein overstijgend samen te werken gaan we terug naar waar het om gaat: inwoners ondersteuning en passende zorg bieden in hun eigen omgeving zonder ingewikkelde manier van werken.”


Wie werken er samen?
Bij dit project werken inwoners, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen:

  • De zorgaanbieders in de provincie Drenthe. Zij hebben een regiovisie ontwikkeld, “Groninger Kracht”, die aansluit bij de uitgangspunten van de domein overstijgende samenwerking;
  • 8 projecten binnen de gemeenten De Wolden, Coevorden, Meppel, Westerveld, Aa en Hunze en Hoogeveen.
  • Zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
  • Samenwerkingspartners – Dokter Drenthe, Regiodeal Zuidoost Drenthe, Kansen voor de Veenkoloniën en de provincie Drenthe.

Meer informatie?

Binnenkort volgt meer informatie over de domein overstijgende samenwerking in de provincie Drenthe en de verbinding met inwoners van gemeenschappen.

Voorbeelden

Mevrouw Visser krijgt hulp in de tuin én is ‘leesbuur’ op de basisschool

Mevrouw Visser, 90 jaar, had een hulpvraag voor haar tuin. Iemand uit het dorp pakte het op en stelde tegelijkertijd de vraag: wat kunt u voor anderen betekenen? Vervolgens is zij kinderen met een leesachterstand gaan helpen op een basisschool in de buurt. Zo voelt zij zich niet alleen hulpvrager, maar doet ze ook nog volledig mee in de maatschappij. Achtgeven op mekare.

De heer De Boer kan langer thuis wonen met hulp van medebewoners

De heer De Boer, een alleenstaande dorpsbewoner op leeftijd die bijna blind is, kreeg altijd de SRV-wagen aan de deur waar hij zijn boodschappen deed. Deze ging er echter mee stoppen. De heer De Boer kan niet naar de winkel en via de computer boodschappen bestellen, lukt hem ook niet meer. Zijn vraag was: is er iemand die boodschappen voor mij kan doen? Drie medebewoners zorgen in goed onderling overleg ervoor dat de heer De Boer nu zijn boodschappen in huis krijgt. Niet alleen worden de boodschappen bij de heer De Boer gebracht, maar met elkaar hebben ze een systeem bedacht waardoor de boodschappen op zo’n manier worden neergezet, dat hij zichzelf kan redden zonder professionele hulp. Het resultaat: een blije dorpsbewoner en drie medebewoners die een voldaan gevoel hebben. Achtgeven op mekare.

Wilt u dit artikel delen?

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Magazine NNCZ dichtbij

Wilt u het magazine NNCZ Dichtbij per mail ontvangen? Schrijf u dan hieronder in. Zodra er een nieuwe uitgave van het magazine verschijnt ontvangt u deze per mail.

Magazine NNCZ Dichtbij