Samen van waarde

Nieuwe coronamaatregelen per 6 november

Zoals u uit de media heeft vernomen, neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Helaas is dat ook het geval in onze woonzorgcentra, ook onder gevaccineerde bewoners. Op zaterdag 6 november a.s. worden landelijk weer extra coronamaatregelen genomen en zijn wij ook genoodzaakt tot het nemen van nieuwe maatregelen. In onderstaand schema vindt u de nieuwe maatregelen die gelden voor alle NNCZ-werkgebieden per 6 november.

Blijf alert
Wij vragen iedereen voorzichtig te blijven en de hygiënemaatregelen te hanteren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook als u gevaccineerd bent. 

Meer informatie en contact 
​Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden? Dan kunt u of uw naaste zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende.

 

Schema coronamaatregelen per 6 november