Samen van waarde

Mijlpaal voor de NNCZ; 23 september 2019 start HBO-V in Hoogeveen

Burgemeester van Hoogeveen Karel Loohuis is enthousiast over de start van de HBO-V opleiding in Hoogeveen en wenst de studenten tijdens zijn toespraak veel succes. (© NNCZ)

Maandag 23 september startten 18 studenten aan de nieuwe HBO-V opleiding van de NNCZ in Hoogeveen. Twaalf studenten vanuit de NNCZ en zes van andere organisaties, waarbij er ook sprake is van meerdere werkvelden binnen de lesgroep, met naast ouderenzorg ook ziekenhuis- en ondersteuning bij huisartsenzorg.

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ: ‘Ik ben zeer verheugd over de belangstelling voor de opleiding. We zijn positief verrast en vinden het fijn om te merken dat er in onze organisatie, in onze werkgebieden in Drenthe en Groningen, zoveel medewerkers belangstelling tonen om zich professioneel te versterken. Velen heb ik eerder toegesproken toen ze in 2016 startten met de NNCZ opleiding MBO verpleegkundige niveau vier. Wat een mooie doorontwikkeling van deze (vooral) sterke vrouwen.
Dat hebben we ook nodig om door te ontwikkelen, om ook de toename van zorgvragers met een grote mate van complexiteit van zorgvragen nu en in de toekomst beter op te kunnen vangen. Door de grote belangstelling hebben we al besloten om in februari 2020 te starten met een tweede lesgroep HBO-V.

De opgave die we met z’n allen hebben is het hoofd te bieden aan een groot tekort aan zorgmedewerkers, waaronder HBO-verpleegkundigen. Nu al bestaan die tekorten, in de toekomst nemen die toe. Niet alleen bij de NNCZ, maar ook bij overige zorgorganisaties. Al sinds jaar en dag moeten geïnteresseerde medewerkers voor een hogere beroepsopleiding naar Zwolle of Groningen, waarna we ze vaak niet meer terug zien in Hoogeveen. Daar willen wij nu verandering in brengen. De nieuwe opleiding biedt op dit moment een deeltijdstudie en is gericht op medewerkers die al volop in een dienstverband in de praktijk werkzaam zijn. Eens in de twee à drie weken hebben zij een lesdag in het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos. Daarnaast doen zij een stevig programma aan zelfstudie en ten derde genieten de deelnemers een royale mogelijkheid om terug te vallen op een leercoach. Na twee en half jaar kunnen de deelnemers hun HBO-diploma in de wacht slepen..

De HBO-V kan worden aangemerkt als één van de initiatieven waarmee de NNCZ bijdraagt aan een toekomstbestendige professionalisering van persoonsgerichte dienstverlening en zorg voor de inwoners van Hoogeveen en omgeving. De NNCZ heeft de ambitie om steunend te zijn aan gemeenschappen die zo prettig en gezond mogelijk willen samenleven. De inzet is dat organisaties daarvoor voldoende én voldoende gekwalificeerde medewerkers hebben. De NNCZ wil hier graag samen met anderen (collega-organisaties, overheden, onderwijs en vooral inwoners van Hoogeveen en omgeving) een bijdrage leveren aan een aangenaam woon- en leefklimaat en daarmee ook aan nuttig vestigingsklimaat!

Dit initiatief is het eerste HBO in Hoogeveen, hopelijk krijgt het navolging en draagt het ook in positieve zin bij aan de ontwikkeling van de Hoogeveense samenleving.’

Ik ben zeer verheugd over de belangstelling voor de opleiding. We zijn positief verrast en vinden het fijn om te merken dat er in onze organisatie, in onze werkgebieden in Drenthe en Groningen, zoveel medewerkers belangstelling tonen om zich professioneel te versterken. Velen heb ik eerder toegesproken toen ze in 2016 startten met de NNCZ opleiding MBO verpleegkundige niveau vier. Wat een mooie doorontwikkeling van deze (vooral) sterke vrouwen. Dat hebben we ook nodig om door te ontwikkelen, om ook de toename van zorgvragers met een grote mate van complexiteit van zorgvragen nu en in de toekomst beter op te kunnen vangen. Door de grote belangstelling hebben we al besloten om in februari 2020 te starten met een tweede lesgroep HBO-V. De opgave die we met z’n allen hebben is het hoofd te bieden aan een groot tekort aan zorgmedewerkers, waaronder HBO-verpleegkundigen. Nu al bestaan die tekorten, in de toekomst nemen die toe. Niet alleen bij de NNCZ, maar ook bij overige zorgorganisaties. Al sinds jaar en dag moeten geïnteresseerde medewerkers voor een hogere beroepsopleiding naar Zwolle of Groningen, waarna we ze vaak niet meer terug zien in Hoogeveen. Daar willen wij nu verandering in brengen. De nieuwe opleiding biedt op dit moment een deeltijdstudie en is gericht op medewerkers die al volop in een dienstverband in de praktijk werkzaam zijn. Eens in de twee à drie weken hebben zij een lesdag in het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos. Daarnaast doen zij een stevig programma aan zelfstudie en ten derde genieten de deelnemers een royale mogelijkheid om terug te vallen op een leercoach. Na twee en half jaar kunnen de deelnemers hun HBO-diploma in de wacht slepen.. De HBO-V kan worden aangemerkt als één van de initiatieven waarmee de NNCZ bijdraagt aan een toekomstbestendige professionalisering van persoonsgerichte dienstverlening en zorg voor de inwoners van Hoogeveen en omgeving. De NNCZ heeft de ambitie om steunend te zijn aan gemeenschappen die zo prettig en gezond mogelijk willen samenleven. De inzet is dat organisaties daarvoor voldoende én voldoende gekwalificeerde medewerkers hebben. De NNCZ wil hier graag samen met anderen (collega-organisaties, overheden, onderwijs en vooral inwoners van Hoogeveen en omgeving) een bijdrage leveren aan een aangenaam woon- en leefklimaat en daarmee ook aan nuttig vestigingsklimaat! Dit initiatief is het eerste HBO in Hoogeveen, hopelijk krijgt het navolging en draagt het ook in positieve zin bij aan de ontwikkeling van de Hoogeveense samenleving.