A
A
A

Domein Overstijgend Samenwerken (DOS)

Zorgen dat mensen met een hulpvraag (en hun naasten) langer op een kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het streven van het project ‘Domeinoverstijgende samenwerking’, kortweg “DOS”. 

Domein Overstijgend Samenwerken (DOS)

Gepubliceerd op 19 april,2023

Zorgen dat mensen met een hulpvraag (en hun naasten) langer op een kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het streven van het project ‘Domeinoverstijgende samenwerking’, kortweg “DOS”. 

Met DOS is geëxperimenteerd in ons werkgebied Hollandscheveld e.o., en de regio’s Dongen en Ede. De werkwijze is uitermate positief ervaren. 

Wat betekent domeinoverstijgende samenwerking?
Het zorgstelsel in Nederland is ingericht in een aantal domeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wzien dat door domeinoverstijgend samen te werken en door verbinding te zoeken met de vrijwillige inzet vanuit het dorp, we beter aansluiten bij mensen met een hulpvraag.

Nieuwe invulling geven aan de zorg voor en met elkaar 
DOS wil investeren in preventieve maatregelen, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en zwaardere/duurdere zorg voorkomen kan worden. Door domeinoverstijgend te werken, wil DOS gezamenlijk een nieuwe invulling geven aan de zorg voor en met elkaar: 

  • Één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp; 
  • Één vaste medewerker die bij de inwoner over de vloer komt en samen met de inwoner bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is; 
  • Daar waar mogelijk spreken de vaste medewerkers met de bewoners af hulpvragen zelf en met elkaar op te lossen. 

Wie werken er samen?
Bij DOS werken zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen.

Wat is het resultaat?
De samenwerking heeft geleid tot betere zorg in de thuisomgeving voor inwoners van Hollandscheveld, doordat inwoners onderling en professionals beter samenwerken. Hierdoor is o.a. inzet van professionals of opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitgesteld. Dat is een prachtig resultaat, want iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn en thuis blijven wonen! We gaan verder op de ingeslagen weg. 

Meer regio’s in Nederland gaan de werkwijze van DOS volgen.

Wilt u dit artikel delen?

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Magazine NNCZ dichtbij

Wilt u het magazine NNCZ Dichtbij per mail ontvangen? Schrijf u dan hieronder in. Zodra er een nieuwe uitgave van het magazine verschijnt ontvangt u deze per mail.

Magazine NNCZ Dichtbij