Samen van waarde

De NNCZ gebruikt 100 % groene stroom

Vanaf maart 2019 ontvangt de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) volledig groene stroom die wordt opgewerkt in de natuur met Europese mix. Hierbij worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komt geen CO2 vrij.

De NNCZ streeft naar een minimale belasting van milieu en een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2 footprint.