Samen van waarde

Column Roeli Mossel: Verbinding belangrijker dan ooit!

In ook weer deze bijzondere decembermaand merken we dat onderling contact en saamhorigheid belangrijker is dan ooit. Chagrijnigheid, verdeeldheid en korte lontjes vieren hoogtij en tegelijkertijd zien we ook heel mooie dingen gebeuren. En daar varen we dan maar op, want ze geven een positieve duw aan ons doorzettingsvermogen en kracht om steeds maar door te gaan en vol te houden in de zorg. Als we twijfelen aan hoe lang we deze grote piekbelasting, die nog steeds aan de orde is, nog volhouden helpen mooie lichtpuntjes.

Na de oproep ‘Buurt helpt de zorg’ ontvingen we hartverwarmende reacties. Veel buurtgenoten zijn samen met al eerder gestarte vrijwilligers aan de slag gegaan en verlenen betekenisvolle werkzaamheden in onze woonzorgcentra. Een aantal lichtpuntjes vermeld ik hier: een 16-jarige buurtgenoot die mailt “Ik wil graag helpen hoor”, een docente die met 13 leerlingen uit het voortgezet onderwijs in kleine groepjes komen helpen, een dorp dat volledig zelf de bezetting van vrijwilligers tussen 10.00 en 20.00 uur inregelt…

Sinds kort verwelkomen we ook weer horecamedewerkers in meerdere van onze woonzorgcentra die ons ook ondersteunden vorig jaar bij de actie ‘Horeca helpt de zorg’. Heel mooi om te zien hoe snel we elkaar weer weten te vinden en voor elkaar van betekenis kunnen zijn: een win-winsituatie.

We zien de afgelopen dagen ook veel (spontane) acties van mensen en bedrijven die cadeautjes en lekkernijen langsbrengen voor bewoners en medewerkers. Dat doet ons goed en wordt erg gewaardeerd.

Eerder riep ik op om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor mensen die dat nodig hebben en die zorg niet alleen of vooral bij professionals en mantelzorgers te houden. Daarnaast sprak ik ook regelmatig de zorg uit of we het volhouden als professionals. Alle hierboven genoemde voorbeelden helpen en dragen bij aan een vangnet voor iedereen!

Onderlinge verbinding en saamhorigheid zijn daarbij wat mij betreft sleutelwoorden. Waarbij ik nogmaals oproep ook om te zien naar de zelfstandig wonende mensen die mogelijk behoefte hebben aan verbinding met u als buurtgenoot.

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ