Samen van waarde

Column Roeli Mossel: Hoe creëer je grote zorgen bij mensen met een hulpvraag

Binnen gemeenten vinden nog steeds periodieke aanbestedingen plaats voor de inkoop van diensten zoals begeleiding en hulp in de huishouding. Steeds vaker kiezen gemeenten ervoor om met een zeer klein aantal aanbieders van zorg te werken die verantwoordelijk worden gesteld om door innovatie een vaak forse financiële doelstelling te behalen. Dit kleine aantal gecontracteerde aanbieders werkt vervolgens vaak met onderaannemers omdat ze het werk zelf niet aankunnen. Niet iedere zorgaanbieder kiest ervoor om als onderaannemer verder te gaan en trekt zich dan terug uit een bepaald gebied of een bepaalde vorm van dienstverlening in de betreffende gemeente.

Dit proces zou zonder hinder voor hulpvragers en professionals moeten verlopen, zij hebben immers niet gevraagd om wijziging van de hulpverlener en hebben baat bij inzet van hun vertrouwde hulp. Dit veranderproces geeft echter vaak problemen en wordt nog eens versterkt door de sterk aanwezige arbeidsmarktkrapte. In een van de gemeenten waar wij nu werkzaam zijn, is dit veranderproces op dit moment gaande. De grootste huidige aanbieder van huishoudelijke hulp in de betreffende gemeente trekt zich terug uit het gebied en neemt een deel van haar professionals mee naar andere gemeenten waar ze wel een gunning hebben. Dit wordt gemeld aan cliënten in de derde week van juni terwijl het per 1 juli ingaat. Ook de professionals horen dat een week van tevoren. Ze moeten binnen een week afscheid nemen van een cliënt waar ze een jarenlange relatie mee hebben en weten niet bij wie ze vervolgens ingezet gaan worden.

Wanneer je professionals uit de zorg wilt jagen, daar waar er zoveel andere mogelijkheden van werk zijn, dan moet je het zo doen. En de cliënt? Die moet zelf maar contact opnemen met de gemeente om te vragen hoe het verder gaat. Het enige wat de gemeente aan de cliënt eind juni terugkoppelt is; “we zijn ermee bezig”. Ik kan u voorspellen dat er geen nieuwe hulp beschikbaar is per 1 juli en dat cliënten hier toenemend grote zorgen over zullen hebben. Is dit de manier waarop we dit horen te doen? Ik denk dat het anders kan!

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ