Samen van waarde

Column: Kennismaken met werken in de zorg

Deze week start een brede landelijke campagne Ikzorg, met spotjes op social media, tv, een website, landelijke en regionale coördinatiepunten etc. Deze campagne is bedoeld om mensen te interesseren voor het werken in de zorg. Inmiddels voelen velen een grote noodzaak om in actie te komen om voor nu en in de (nabije) toekomst voldoende deskundige medewerkers te hebben. De maandelijkse groei van openstaande vacatures in de zorg, ook hier in het noorden, geeft de urgentie van het vraagstuk aan. Het vraagt van professionele zorgorganisaties op vele punten aandacht zoals bv. behoud van medewerkers, het verhogen van deskundigheid van medewerkers, het verbeteren en vernieuwen van opleiden in samenwerking met het onderwijs en het vinden van slimme (technologische) oplossingen voor vernieuwde werkprocessen. Met deze punten zijn we bij de NNCZ inmiddels volop aan de slag.

Een ander erg belangrijk punt is nieuwe mensen te interesseren voor onze mooie sector. Dit is niet de gemakkelijkste opgave. Vaak krijgen we bv. vanuit de media negatieve beelden tot ons over de zorgsector, niet helpend om het juiste beeld te scheppen voor mogelijke geïnteresseerde (zij) instromers in de zorg. Dat meer realistische beeld zullen we dus zelf moeten scheppen. Ik denk dat het mogelijk is. Wanneer ik in gesprek ben met mensen die niet in de zorg werken, kom ik hoopvolle dingen tegen. Wat ik bemerk is dat ongeacht of en waar men werkt, ongeacht leeftijd en ongeacht positie er veel meer dan in het verleden gezocht wordt naar invulling van werk dat van waarde is. Men wil van betekenis zijn, een prachtige ontwikkeling! Immers, als er één ding is wat haalbaar is in de zorg dan is het wel het van betekenis kunnen zijn voor een ander. Wanneer professionals van nu hun trots over hun mooie vak breed verspreiden en daarbij ook vertellen over hoe ze van betekenis kunnen zijn voor anderen, dan zullen er naar mijn idee vele mensen instromen in onze mooie sector.

Laten we met velen uitdragen dat een vak in de zorg hebben prachtig is!

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ

Deze column verscheen op 2 november 2018 in de Hoogeveensche Courant