Samen van waarde

Column: HBO-onderwijs in Hoogeveen

Naar mijn idee (en dat delen velen met mij denk ik) heeft een plaats als Hoogeveen behoefte aan de aanwezigheid van HBO onderwijs. In ons geval betreft dat uiteraard HBO onderwijs gericht op Zorg (verpleegkunde) en Welzijn.  We zien op dit moment dat studenten die kiezen voor HBO onderwijs als vervolg na hun middelbare schooltijd veelal vertrekken naar Groningen of Zwolle waarna we ze vaak in Hoogeveen niet meer terugzien. Erg jammer en ook iets wat we ons niet kunnen permitteren omdat we óók in Hoogeveen steeds meer behoefte hebben aan HBO- en universitair opgeleide functionarissen.  Dat geldt uiteraard niet alleen voor organisaties in de zorg, maar bijvoorbeeld ook in de techniek en andere bedrijfstakken. Gelukkig passen de mogelijkheden van de regiodeal  bij dit lokale vraagstuk, waarbij er gezamenlijk met overheden en lokale partijen naar mogelijkheden wordt gezocht om een leefgebied te ondersteunen en naar een betere leefsituatie “te tillen”.

Wij hebben als organisatie nu dan ook besloten om in september aanstaande te gaan starten met een groep studenten die in Hoogeveen de opleiding HBO-V(erpleegkunde) kunnen volgen in een variant van werken en leren. Niet alleen bedoeld voor onze eigen verpleegkundigen  die door willen en kunnen stromen van MBO naar HBO, maar ook voor dezelfde groep van collega-organisaties uit Hoogeveen. Ook biedt het mogelijkheden voor MBO niveau 4 verpleegkundigen die dit jaar hun diploma behalen, meteen willen doorstromen naar het HBO en tegelijkertijd al een baan en inkomen willen hebben.  “Hoogeveense  verpleegkundigen”, grijp je kans zou ik zeggen. Er is vanaf nu de kans om dichtbij (waardoor ook minder belasting) in eigen omgeving een vervolgstap te maken in je ontwikkeling die zal bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor kwetsbare medemensen.

Dit is één van de ontwikkelingen waarbij we kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige situatie voor inwoners van Hoogeveen en omgeving. Een gemeenschap waar prettig en zo gezond mogelijk  (samen) geleefd en gewerkt kan worden, waar organisaties voldoende én voldoende gekwalificeerde medewerkers hebben en  waar bedrijven zich blijvend willen vestigen. We willen hier graag samen met anderen (collega-organisaties, overheden, onderwijs en vooral inwoners van Hoogeveen en omgeving) een bijdrage aan leveren!

Roeli Mossel
Directeur-bestuurder NNCZ

Deze column verscheen op 17 mei 2019 in de Hoogeveensche Courant.