Samen van waarde

Column: Burendag

Aankomende zaterdag is de landelijke burendag. Een prachtig initiatief dat al een aantal jaren bestaat. Veel inwoners van wijken, dorpen of straten organiseren die dag iets gezamenlijks wat altijd gaat over elkaar ontmoeten, samen iets leuks doen en elkaar daardoor beter leren kennen. Het draagt hopelijk bij aan het vinden van nieuwe, blijvende verbindingen tussen mensen die in een bepaald gebied met elkaar samenleven.

Nu zijn we inmiddels gewend aan vele “bijzondere” dagen in een jaar, we hebben er elke dag wel één; dierendag, pannenkoeken dag, secretaresse dag, complimenten dag etc. We kennen ze dus in vele verschillende vormen en thema’s. Wij hebben er als organisatie nog één aan toegevoegd; de NNCZ-dag. Vele zorgorganisaties kiezen er voor om tijdens de landelijke dag van de verpleging en de dag van de vrijwilligers hun medewerkers of vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Bij het vieren van de dag van de verpleging voelen medewerkers die in andere diensten werkzaam zijn dan de verpleging, bijvoorbeeld de kok of de receptionist, zich wel eens tekort gedaan. Vanuit onze overtuiging dat iedereen in een organisatie bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat van de (in ons geval) dienstverlening gingen we nadenken hoe we meer gezamenlijk voor alle doelgroepen iets zouden kunnen organiseren op één moment. Dat is de NNCZ dag geworden die we jaarlijks organiseren waarbij alle medewerkers en vrijwilligers tegelijkertijd in het zonnetje gezet worden en ook op dat moment bedankt worden voor hun vaak grote inzet.

Per jaar wordt er bedacht waarmee en hoe we uiting geven aan het bedanken van de medewerkers en vrijwilligers. Dit jaar probeerden we een vorm te vinden waarbij “onze “ dag ook invulling zou kunnen geven aan de koers die we willen varen; in verbinding met inwoners van wijken en dorpen samen vorm geven aan samenleven en zorg dragen voor kwetsbare medemensen. Hieruit is het idee opgevat om dit jaar de NNCZ-dag te verbinden met de landelijke burendag.

In iedere wijk of dorp waar we gevestigd zijn hebben we contact gezocht met inwoners en het idee voorgelegd. Ik ben ontzettend blij met het resultaat wat die verbinding inmiddels heeft opgeleverd. Wat een energie, daadkracht en enthousiasme om samen op te trekken en te organiseren. Overal wordt er een vorm van een buurtfestival georganiseerd door inwoners met in iedere wijk of dorp een eigen invulling passend bij de ideeën die er op die plek leven.

Naast de verbinding met inwoners en de professionals zal een heel mooi effect zijn dat de kwetsbare inwoners van de wijk of het dorp (de bewoners van o.a. onze vestigingen) zullen deelnemen aan deze burendag, waarbij ze wat meer onderdeel kunnen blijven van de samenleving!

Ik wens iedereen volgende week zaterdag een heel mooi feest met vele mooie (nieuwe) verbindingen!

Roeli Mossel
Directeur-Bestuurder NNCZ

Deze column verscheen eerder in de Hoogeveensche Courant