Samen van waarde

Bewoners woonzorgcentra ontvangen uitnodiging voor vaccinatie Covid-19

Bewoners van de NNCZ zijn deze week namens de instellings- of huisarts via een brief uitgenodigd voor vaccinatie tegen corona. Ook kregen zij informatie over het vaccin zelf, de manier waarop de vaccinatie werkt en de mogelijke registratie van de vaccinatie bij het RIVM.

Iedereen krijgt twee keer een vaccinatie. De bewoners krijgen de vaccinaties in het eerste kwartaal van dit jaar op de plek waar zij wonen. Zij hoeven hiervoor dus niet te reizen.

Een deel van de bewoners zal het vaccin Pfizer/BioNTech ontvangen, anderen ontvangen het vaccin Moderna. De bewoners in de inleun- en aanleunwoningen van de NNCZ in de provincie Groningen ontvangen via hun eigen huisarts een uitnodiging voor vaccinatie.

Meer informatie
U kunt met uw vragen aan de NNCZ over het coronavirus of het vaccineren terecht op het e-mailadres hip@nncz.nl of telefoonnummer: 0800-7076 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 –17.00uur). Ons reguliere nummer (0528-200200) blijft uiteraard 7 x 24 uur bereikbaar.

Informatie over vaccinatie

Cliënten in de thuiszorg
De cliënten in de thuiszorg buiten onze woonzorgcentra krijgen in verschillende fases de komende tijd een uitnodiging voor vaccinatie, afhankelijk van hun leeftijd. Als eerste zal gestart worden met 85-plussers die nog zelf naar een priklocatie kunnen komen.