Samen van waarde

Aangepaste bezoekregeling ook van kracht in NNCZ woonzorgcentra in Drenthe

In navolging van de aanscherping van onze bezoekregeling in Groningen, is per direct ook de bezoekregeling in onze woonzorgcentra in Drenthe aangepast.

Inmiddels zijn in meerdere woonzorgcentra in de provincie Drenthe besmettingen met de Britse variant van het Covid-19 virus geconstateerd. Over dit virus is bekend dat dit zich zeer snel verspreidt en mensen er vaker ziek, en ook zieker van worden, dan bij de eerdere variant.
 
Bezoekregeling
Als preventiemaatregel wordt de bezoekregeling per direct aangepast naar één bezoeker per cliënt per week tot nader bericht (ongeacht leeftijd van de bezoeker). Uiteraard is in individuele situaties in overleg maatwerk mogelijk. Wij gaan ervan uit dat de eerste contactpersoon van de bewoner zorgt voor afstemming van het bezoek. Voor zowel bewoners als hun naasten is de situatie zeer vervelend. Daar waar mogelijk stimuleren we contact tussen bewoner en naasten via telefoon of video (denk aan Skype of  Facetime).    

De bezoekregeling geldt voor de woonzorgcentra van de NNCZ in Groningen en Drenthe. 

Het blijft belangrijk om alert te zijn om besmettingen te voorkomen. We drukken iedereen nogmaals op het hart voorzichtig te zijn. Wanneer u zelf klachten ervaart – in welke vorm dan ook – vragen wij u bezoek aan het woonzorgcentrum uit te stellen. 

Zijn er bijzonderheden of onduidelijkheden, dan kunt u zich wenden tot onze medewerkers of de gebiedsleidinggevende. Voor vragen aan de NNCZ betreffende het coronavirus is het  volgende telefoonnummer tijdens kantooruren beschikbaar; tel.nr.: 0800-7076. Ons reguliere nummer 0528-200200 blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle andere vragen.  

We blijven onze berichtgeving over het coronavirus actualiseren op www.nncz.nl.