Samen van waarde

Aanbieders zorg werken vergaand samen

Onderstaand bericht verscheen op woensdag 12 december 2018  in het Dagblad van het Noorden. 
 
HOLLANDSCHEVELD In Hollandscheveld begint vanaf 1 januari een 3-jarig initiatief met integrale zorg aan inwoners, waarbij grenzen tussen zorgaanbieders verdwijnen. Het gaat om een landelijke proef met vergaande samenwerking.

Dinsdag wordt in dorpscentrum ’t Anker een overeenkomst getekend tussen diverse partijen, waaronder de dorpscoöperatie Hollandscheveld, de gemeente Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het ministerie van VWS en vier professionele zorgaanbieders (Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Icare en NNCZ).

Minder regels en administratie, meer zelfredzaamheid en zeggenschap over wat nodig is. Aan die ‘ontschotting’ van zorg is een lange weg voorafgegaan. ,,Het heeft veel voeten in aarde gehad’’, schetst Roeli Mossel van zorgorganisatie NNCZ in Hoogeveen, met onder meer het woon-zorgcentrum Beatrix in Hollandscheveld. Koudwatervrees, financiering, bureaucratie, concurrentie: voldoende voetangels en klemmen in aanloop naar de nieuwe werkwijze.

Maar dorpscoöperatie en NNCZ hebben jarenlang ijzerenheinig vastgehouden aan de komst van een zorgpakket dat de grenzen tussen de Wmo, zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg wegneemt. De aanvrager van zorg moet centraal staan. Mossel: ,,Uitgangspunt was de vraag aan de inwoners: Wat verwacht u van ons? Dat is onwennig, voor alle betrokken partijen.’’

Bewoners in Hollandscheveld die een zorgvraag hebben, moeten in de nieuwe aanpak op een laagdrempelige en snelle manier antwoord kunnen krijgen. ,,Het gaat erom de zorg in een kleine gemeenschap, voor kwetsbare groepen, overeind te houden, zonder belemmeringen’’, schetst Jan de Vries van de dorpscoöperatie. Die organisatie bestaat al drie jaar en ondersteunt ouderen via een groot netwerk van zo’n 120 vrijwilligers die klusjes doen.

De betrokken partijen willen toe naar een centraal telefoonnummer voor alle zorgvragen, zodat mensen maar één keer hun verhaal hoeven te doen. De dorpsregisseur, die nu al samen met de wijkverpleegkundige bevoegdheden heeft, blijft een belangrijke coördinerende rol spelen als het gaat om het bij elkaar brengen van formele en informele ondersteuning.

De nieuwe werkwijze is erop gericht dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Preventie en een vroege signalering van problemen zijn van wezenlijk belang. De Vries noemt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, dinsdag, gedenkwaardig. ,,Het is de kroon op een moeizaam proces’’, typeert hij. Vanuit het ministerie van VWS houdt een bureau de komende jaren de vinger aan de pols.