Samen van waarde

16/03/2020 Update berichtgeving Coronavirus

Update berichtgeving

Binnen onze organisatie zijn inmiddels verschillende voorbereidingen getroffen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de situatie wanneer er besmettingen bij cliënten of medewerkers aan de orde zijn. Voorbereidingen richten zich vooral op behoud van continuïteit van dienstverlening.   

Inmiddels zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen die gelden in Nederland die wij volgen en waar nodig toepassen binnen onze organisatie:  

  • Cliënten in onze vestigingen mogen per dag maximaal één bezoeker ontvangen. Huisdieren op bezoek is niet toegestaan. We doen aan iedereen het dringende verzoek daar waar het niet nodig is het bezoek aan cliënten uit te stellen of op een andere manier in te vullen (telefonisch/virtueel).  
  • We vragen u bezoek tussen verschillende woonzorgcentra te vermijden.  
  • Onze restaurants en dagcentra sluiten vanaf 16 maart tot nader bericht de deuren. Onze bewoners van de woonzorgcentra blijven maaltijden van ons ontvangen. 
  • Alle evenementen waren al afgelast. Al onze reguliere interne activiteiten zijn ook tot nader order afgelast. Reguliere activiteiten op de huiskamers gaan door. Op dit moment blijven we ook onze reguliere thuiszorgactiviteiten uitvoeren.  

Bij verdere ontwikkelingen houden we u via deze site op de hoogte. Vanaf dinsdag 17 maart hebben we specifiek voor vragen aan de NNCZ betreffende het Corona virus het volgende telefoonnummer beschikbaar; tel.nr.: 0800- 7076 (7 dagen per week tussen 08.00u – 20.00u). Ons reguliere nummer (0528- 200200) blijft uiteraard 7x24u beschikbaar voor alle andere vragen.